Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

David Vavřík

Zásahy IV. čtvrtletí 2022

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

96. Požár – Příbor 30.12.2022 00.47

Necelou hodinu po páteční půlnoci byla jednotka vyslána na ulici Fučíkovu k nahlášenému kouři. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se z jednoho z bytů valí kouř. Na místo dorazila také naše velkokapacitní cisterna CAS30, která byla ponechána v záloze. Bylo rozvinuto dopravní vedení. Jelikož nikdo neotevíral, hasiči provedli násilný vstup do bytu. Pro vstup museli hasiči vzhledem k míře zakouření použít izolované dýchací přístroje. Uvnitř bytu byla nalezena spící žena, která byla ohrožena na životě nebezpečnými zplodinami kouře. Hasiči provedli její rychlou evakuaci z bytu a poskytli ji předlékařskou pomoc. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Ty byly odstraněny a byly odpojeny spotřebiče od energií. Pomocí termokamery bylo zkontrolováno okolí spotřebičů, zda nedošlo k zahoření, což se nepotvrdilo. Následně byl byt přirozeně odvětrán. Po předání ženy do péče ZZS se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego, CAS30 Tatra Terrno
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

95. Technická pomoc – Příbor 29.12.2022 19.25

Ve čtvrtek večer byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomocí s transportem pacientky. Hasiči pomohli se snesením z 5. patra do sanitního vozu a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:ZZS

94. Technická pomoc – Příbor 28.12.2022 22.09

Ve středu byla jednotka vyslána na ulici Ostravskou, kde došlo k naklonění stromu nad silnici. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený jasan. Hasiči zastavili provoz na silnici a provedli pokácení a uklizení komunikace. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

93. Technická pomoc – Příbor 23.12.2022 14.52

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána k otevření bytu na ulici Fučíkova, během cesty k zásahu však byla jednotka odvolána zpět na základnu, jelikož byl byt otevřen.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:PČR

92. Technická pomoc  – Příbor 19.12.2022 7.38

V pondělí ráno byla jednotka vyslána na ulici Komenského, kde velké rampouchy ohrožovaly procházející chodce.
Hasiči zabezpečili ohrožené místo a vzhledem k výšce střechy na místo povolali výškovou techniku ze stanice Kopřivnice. Následně provedli odstranění rampouchů ze střechy. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

91. Záchrana zvířat -Příbor 17.12.2022 16.50

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k řece Lubině, kde bylo pozorováno zvíře, které skočilo do vody a již se nevynořilo. Jelikož bylo podezření na psa, hasiči oblečení v suchých oblecích začali prohledávat daný úsek koryta, včetně rozrušování ledové vrstvy a kontrolou pod ní. Jelikož hledání v korytě bylo negativní a s náběrem dalších detailů, hasiči událost uzavřeli s tím, že se jednalo zřejmě o vydru. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

90. Technická pomoc – Příbor 16.12.2022 15.26

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na náměstí Sigmunda Freuda, kde byl na stanici městské policie cítit neznámy zápach. Hasiči po příjezdu na místo události analýzou vyloučili nebezpečný plyn a provedli odvětrání prostor. Následně bylo zjištěno, že ke vzniku zápachu došlo během údržbových prací v budově městského úřadu.
Hasiči se následně vrátili na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

 

89. Technická pomoc D48 – Chlebovice 13.12.2022 15.53

V úterý odpoledne byla jednotka jednotka vyslána na dálnici D48, kde byly nahlášené spadlé dráty.
Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno že vlivem pádu vzrostlého stromu na stožár vysokého napětí došlo k pádu vedení na komunikaci. Vlivem překážky na dálnici došlo také k nehodě jednoho osobního vozidla, jehož řidič se snažil spadlým drátům vyhnout. Hasiči pomohli se zabezpečením místa události a uzavřením dálnice, provedli předlékařské ošetření a zabezpečení vozidla proti požáru a odpojení AKU baterií. Po příjezdu pohotovostní služby energetických závodů a odpojení el. vedení od proudu dále spolupracovala jednotka při odstraňování drátů z dálnice. Následně se hasiči vrátili zpět na základnu.

Více info: www.idnes.cz

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Frýdek Místek, JSDH Příbor, JSDH Frýdek
IZS:
PČR, ZZS

88. Dopravní nehoda – D48 Hájov 12.12.2022 5.25

V pondělí ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48 u obce Trnávka. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k vyjetí dodávky mimo komunikaci a převrácení vozidla na střechu do příkopu. V době příjezdu jednotky se nezraněný řidič nacházel mimo vozidlo. Jelikož se vozidlo nacházelo zcela mimo komunikace a nedošlo k úniku provozních kapalin, byla naše jednotka odeslána velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Na místě zůstala jednotka HZS a vyčkala příjezdu PČR.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

87. Dopravní nehoda – D48 Rychaltice 9.12.2022 11.10

V pátek, těsně před polednem, byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48 u Rychaltic.  Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních z nichž jedno vezlo vozík. Při nehodě došlo k převrácení vozíku a vysypání stavebního materiálu Hasiči provedli zabezpečení místa nehody. Protipožární zabezpečení vozidel, odpojení AKU baterií a dále provedli uklizení silnice od vysypaného materiálu. Dále pomohli s odklizením vozidel. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR

86. Technická pomoc – Příbor 4.12.2022 21.07

V neděli večer byla jednotka vyslána na pomoc se snesením pacienta na ulici Frenštátskou. Po snesení pacienta do vozidla ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:
ZZS

85. Technická pomoc – Příbor 4.12.2022 14.30 

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána k otevření bytu s podezřením na potřebu lékařské pomoci. Hasiči provedli otevření dveří bytu bez poškození. Naštěstí majitel bytu nebyl v ohrožení života. Po předání PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR

84. Technická pomoc – Skotnice 2.12.2022 11.43

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána k technické pomoci do obce Skotnice kde uteklo tele z ohrady. Hasiči ve spolupráci s HZS prováděli odchyt zvířete, což se jim po třech hodinách povedlo a předali jej majitelce. Pomohli také se zabezpečením ohrady. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZSp Letiště Ostrava
IZS:
PČR, ZZS

83. Technická pomoc – Příbor 27.11.2022 8.51

V neděli ráno byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou. Hasiči byli požádáni o pomoc při otevření bytu, kdy žena byla uzavřena na balkóně. Hasiči provedli otevření dveří násilnou metodou a po zpřístupnění bytu předali PČR. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR

82. Požár – Příbor 23.11.2022 19.50

Ve středu byla jednotka vyslána k požáru na ulici čs. armády. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru trouby. Požár byl uhašen obyvateli bytu ještě před příjezdem jednotky. Jednotka provedla odpojení spotřebiče od energií a kontrolu termokamerou, která ukázala již bezpečnou teplotu. Dále provedli přirozené odvětrání zakouřeného bytu. Jelikož se majitelka bytu nadýchala kouře, byla přivolána ZZS. Následně se hasiči vrátili zpět na základnu. 

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

81. Požár – Příbor 16.11.2022 20.11

Ve středu večer byla jednotka vyslána k požáru do místní části Lubina. Při cestě jednotky k zásahu se však ukázalo, že se jedná o poruchu EPS čidla a událost tak byla překvalifikována na planý poplach. Jednotka se tak vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:
PČR

80. Požár – Hájov 12.11.2022 15.31

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k požáru do zahrádkářské osady na ulici Hukvaldské. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k zahoření větve vzrostlého stromu při pálení zahradního odpadu. Hasiči započali hasební práce pomocí vodního proudu C a jako zdroj využili protékající potok, kde pomocí plovoucího čerpadla čerpali vodu. Dohašení zabralo asi pět minut. Po následné kontrole požářiště se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR

79. Technická pomoc – Příbor 7.11.2022 14.11

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána Čs. Armády, kde byla požádána o pomoc při otevření bytu. Hasiči provedli průzkum, kde jako nejlepší přístup byl zvolen vstup přes okno. Po zpřístupnění bytu hasiči nalezli osobu, která vyžadovala lékařské ošetření. Hasiči předali osobu do péče ZZS a byt předali PČR. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR, ZZS

78. Požár – Příbor 3.11.2022 12.30

Ve čtvrtek, krátce po poledni byla jednotka vyslána k požáru do Domova Seniorů na ulici Masarykové, který indikovala EPS čidla.
Již během cesty k místu zásahu však byla zjištěna porucha EPS čidel a požár vyloučen. Hasiči se tak vrátili zpět na své základny. Událost tak byla překvalifikována na planý poplach.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice, HZS Nový Jičín

77. Požár – Ženklava 2.11.2022 00.23

Necelé půl hodiny po půlnoci byla naše jednotka vyslána k požáru skládky v obci Ženklava. Na místo jsme byli vysláni s velkokapacitní cisternou CAS30 T815. Po příjezdu na místo jsme se zapojili do hasebních prací pomocí jednoho útočného vodního proudu C. Dále jsme poskytovali hasební vodu pro další vodní proudy a také jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody na místo požáru.
Při redukci potřebných sil a prostředků jsme byli po 2,5 hodinách od nahlášení odesláni zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: HZS Nový Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Veřovice, JSDH Hodslavice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:PČR

 

76. Dopravní nehoda – Mošnov 25.10.2022 22.28

V úterý v noci byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici I/58 před obcí Mošnov, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel se srnou. Nehoda si bohužel vyžádala jedno zranění a řidič byl předán do péče ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a protipožární zabezpečení vozidel. Odpojili AKU baterie. Naše jednotka byla zapojena do prohledávání a nasvětlení blízkého okolí s podezřením na další účastníky nehody. To se však nepotvrdilo. Po předání události PČR se naše jednotka vrátila zpět na základnu a na místě zůstala jednotka HZS Kopřivnice, HZSp Letiště Ostrava.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Kopřivnice, JSDH Příbor,
IZS:
PČR, ZZS

75. Technická pomoc – Příbor 19.10.2022 23.30

Ve středu, krátce před půlnocí, byla jednotka vyslána k události na ulici Pionýrů. Jednalo se o nahlášenou protékající vodu mezi byty. V době našeho příjezdu, již byl hlavní přívod vody zastaven obyvateli domu. Jednotka provedla za asistence PČR otevření bytu, odkud voda tekla. Po průzkumu bytu bylo zjištěno, že voda tekla z puštěné sprchy. Po předání události PČR se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR

74. Dopravní nehoda – Dolní Sklenov 15.10.2022 13.10

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do obce Dolní Sklenov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo ke střetu osobního vozidla a autobusu. Nehoda si vyžádala dvě lehčí zranění účastníků nehody, kteří byli v době našeho příjezdu již v péči ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa události, zajištění vozidel proti pohybu, protipožární zabezpečení, odpojení AKU baterií a zajistili uniklé provozní kapaliny. Během vyšetřování nehody byla komunikace na Hukvaldy zcela uzavřená a hasiči usměrňovali provoz před touto uzávěrou. Po předání události PČR k došetření, na místě zůstala jednotka HZS Frýdek Místek a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Frýdek Místek
IZS:
PČR, ZZS

73. Technická pomoc 7.10.2022 15.19

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na pomoc při otevření uzavřených prostor na ulici npor. Loma. Hasiči ve spolupráci s HZS Kopřivnice zpřístupnili byt, ve kterém se nacházela osoba vyžadující lékařskou péči. Poskytli přednemocniční ošetření a následně předali ZZS. Po ukončení zásahu se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:
PČR, ZZS

72. Dopravní nehoda 5.10.2022 9.33

Ve středu ráno byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě do Skotnice. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu vozidla do koryta řeky Lubiny. V kabině vozidla se bohužel nacházela osoba bez známek života. Hasiči provedli ve spolupráci s PČR zabezpečení vozidla a kontrolu úniku provozních kapalin. Po vyšetření události PČR byl na místo povolán vyprošťovací automobil a vozidlo bylo vyproštěno z vodního koryta a naloženo na odtahovou službu.
Následně se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Nový Jičín, JSDH Příbor,
IZS:
PČR

71. Technická pomoc 4.10.2022 15.08

V úterý odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Frenštátskou, kde došlo ke zlomení větve, která ohrožovala bezpečnost silničního provozu svým pádem. Po příjezdu jednotky na místě události již byla přítomna jednotka HZS Kopřivnice, která provedla odřezání nalomené větve. Hasiči pomohli s odklizením z vozovky a následně se hasiči vrátili na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

70. Technická pomoc 3.10.2022 00.30

V pondělí, krátce po půlnoci byla jednotka vyslána na žádost PČR k otevření bytu. Na místě události byl nakonec byt zpřístupněn majitelkou a jednotka tak nemusela použít prostředků k násilnému otevření a vrátila se zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR

 

Požár v národním parku České Švýcarsko

I naše jednotka byl požádána o pomoc při likvidaci požáru v národním parku České Švýcarsko.

Celkem 4 členové naší jednotky se vydali s dopravním automobilem DA15 MB Sprinter v úterý dne 9.8.2022 na cestu s odřadem HZS MSK z Ostravy do Hřenska, kde byli nasazeni na hasební práce v okolí Pravčické brány v těžko přístupném terénu o rozloze zhruba 2 x 1,5 km.
Ve středu a čtvrtek byli hasiči vyvážení z německé strany, kdy k místu zásahu museli dojít ještě 1,5km členitým terénem a spáleništěm. Na místě určení jednotka prováděla dohašovací práce v členitém terénu spolu s jednotkou SDH Studénka a HZS MSK. Dohašování probíhalo pomocí proudů C a D, zádových vaků a pomocí rozhrabovacích motyk . Dále hasiči prováděli průzkum přiděleného úseku a lokalizovali shozy vody z bambi vaků nesených vrtulníky. V pátek šla jednotka pěšky přímo z  Hřenska na Pravčickou bránu, což je cca 2,5km. Krom hasebních prací jednotka prováděla tvorbu hlavních hadicových vedení a následný úklid nepotřebného materiálu z oblasti ukončených hasebních prací. Během tří pracovních dnů každý člen nachodil průměrně 70 km, vytvořili hadicové vedení v délce cca 3 km a taktéž úklid hadicového vedení cca 2.5 km. Po dobu zásahu byli hasiči ubytovaní v kempu v Hřensku.
V sobotu se hasiči vydali, po třech náročných dnech, zpět na cestu domů.

Více info na: www.pozary.cz

Zásahy III. čtvrtletí 2022

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

69. Technická pomoc – Příbor 28.9.2022 13.14

Ve středu odpoledne byla jednotka vyslána k akutnímu otevření bytu na ulici Fučíkovu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se v bytě nachází osoba vyžadující lékařské ošetření. Hasiči zhodnotili možnosti vstupu do bytu, nakonec bylo zvoleno jako nejefektivnější a nejrychlejší násilné vniknutí přes vstupní dveře. Po zpřístupnění bytu za asistence PČR hasiči poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacientky do vozidla ZZS. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR, ZZS

68. Technická pomoc – Příbor 24.9.2022 11.51

V sobotu dopoledne byla jednotka vyslána ke spolupráci s IZS. Záchranná služba nás požádala o pomoc s transportem pacienta do vozidla. Hasiči pomohli s naložením s snesením pacientky do vozidla ZZS a následně se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

 

67. Technická pomoc – Příbor 11.9.2022 16.58

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána ještě jednou a to na ulici Na Nivách ke spadlému stromu. po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k pádu jasanu o průměru ca 25cm přes komunikaci. Hasiči provedli rozřezání a odklizení stromu z cesty a následně se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

66. Technická pomoc – Příbor 11.9.2022 12.58

V neděli, téměř hodinu po poledni, byla jednotka vyslána k pomoci na žádost ZZS s pomocí se snesením pacienta do vozidla ZZS. Hasiči pomohli s transportem pacienta z třetího patra do sanitního vozidla a následně se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

65. Požár – Kopřivnice 6.9.2022 22.33

V úterý večer byla jednotka vyslána do areálu Tatry k nahlášenému požáru. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru elektrického kabelového vedení velínu kalicí pece. Hasiči započali ihned s hasebními pracemi. Škoda byla vyčíslena zhruba na 5 milionů korun. Naše jednotka pomáhala na místě s odvětráváním prostor pomocí přetlakové ventilace. Po ukončení zásahu se hasiči vrátili zpět na základnu.

Více info: www.pozary.cz

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Tatra Trucks, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín,  JSDH Příbor
IZS: PČR

64. Únik nebezpečných látek – Příbor 6.9.2022 8.22

V úterý ráno byla jednotka vyslána k úniku látky na komunikaci na ulici Boženy Němcové. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k úniku oleje na pozemní komunikaci. Na místě již byla jednotka HZS Kopřivnice, která projížděla nedaleko události. Hasiči provedli zasypání úniku pomocí sorbentu a uklizení komunikace. Naše jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS3o T815 Terrno
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

 63. Dopravní nehoda – Sedlnice 1.9.2022 7.13

Ve čtvrtek ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do Sedlnic, nedaleko ČEPRA. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo ke střetu osobního a nákladního automobilu. Nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu, kterou si převzala do péče ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa události a protipožární opatření, odpojení AKU baterií. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin na komunikaci, který hasiči ošetřili pomocí sorbentu. Na místě události následně zůstala jednotka HZSp Letiště Ostrava a HZS Nový Jičín, naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR, ZZS

62. Technická pomoc – Kopřivnice 28.8.2022 22.44

Krátce před jedenáctou hodinou večer, po ukončení zásahu na ulici Horní byla jednotka přeposlána na ulici Máchovu, kde došlo k zatopení sklepa výškové budovy. Hasiči zde prováděli odčerpání vody a následné vysátí pomocí průmyslového vysavače. Po ukončení zásahu se jednotka půl hodiny po půlnoci vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín

61. Technická pomoc – Štramberk 28.8.2022 21.58

K další události byla jednotky odeslána do Štramberku, kde byl zatopen sklep RD. Po příjezdu jednotky však voda samovolně odtekla a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: JSDH Příbor

60. Technická pomoc – Příbor 28.8.2022 21.12

Krátce po vyslání jednotky k události v Kopřivnici byla jednotka vyslána další část naší jednotky s cisternou CAS30 k dalšímu čerpání a to do Příbora na ulici Štramberské, kde došlo k zatopení zahrady rodinného domu. Jednotka provedla odčerpání pomocí plovoucího čerpadla. Následně byla odeslána k další události.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor

 

59. Technická pomoc – Kopřivnice 28.8.2022 21.06

V neděli večer byla jednotka vyslána do Kopřivnice, kde došlo vlivem intenzivních dešťových srážek k zatopení sklepů a garáží na ulici Horní v Kopřivnici. Jednotka provedla na místě odčerpání vody z garáží  a sklepů dvou domů pomocích plovoucích a ponorných čerpadel, dále pak odčerpání vody před z vytvořené laguny. Po ukončení zásahu jednotka přejela k další události. 

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  JSDH Příbor

58. Technická pomoc – Mošnov 23.8.2022 7.30

V úterý ráno byla jednotka povolána do Mošnova s vysokokapacitní cisternou CAS30 na pomoc s odstraněním nánosu bahna, které vlivem dešťů bylo naplaveno na místní komunikaci. Jednotky provedly odstranění bláta z komunikace mechanicky a následně vyčistila cestu pomocí vodního proudu. Následně se hasiči vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

57. Technická pomoc – Příbor 22.8.2022 11.13

V pondělí dopoledne byla jednotka vyslána k zastavení úniku vody na ulici Lomená. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o únik vody v jednom z bytů. Hasiči provedli za asistence PČR otevření bytu bez poškození. Při průzkumu bytu byla nalezena osoba vyžadující lékařské ošetření. Hasiči provedli zastavení vody a poskytli předlékařské ošetření. Vzhledem k většímu úniku vody, byl na msít povolán dopravní automobil DA15 MB Sprinter s vysavačem vody. Hasiči pomohli s transportem pacienta do vozidla ZZS a následně vysáli vodu pomocí vysavače. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR, ZZS

 

56. Technická pomoc – Příbor 12.8.2022 15.17

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomoci se snesením pacientky. Hasiči pomohli s transportem pacientky z 3. patra do vozidla ZZS a následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

55. Požár – Rychaltice 11.8.2022 11.10

Ve čtvrtek dopoledne byla jednotka vyslána k požáru polního porostu do Rychaltic. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo ke nenahlášenému pálení na poli. Hasiči provedli uhašení požáru pomocí vodního proudu C a vysokotlakého vodního proudu. Naše jednotka byla na místě s vysokoobjemovou cisternou CAS30 T815, která naštěstí nebyla potřeba. Po uhašení se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZS MSK Frýdek Místek, JSDH Fryčovice, JSDH Rychaltice, JSDH Příbor, JSDH Kozlovice
IZS: PČR

54. Dopravní nehoda – D48 4.8.2022 19.30

Ve čtvrtek k večeru byla jednotka vyslána na dálnici D48 k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla Škoda do středových svodidel. Při nárazu došlo k utrhnutí předního levého kola. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, došlo pouze k úniku brzdové kapaliny na komunikaci. Jednotka provedla zabezpečení místa události, provedla protipožární zabezpečení a odpojení AKU baterií. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu a na místě nehody zůstala jednotka HZS Kopřivnice.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

53. Dopravní nehoda – Sedlnice 1.8.2022 15.33

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do Sedlnic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla do příkopu a vozidlo zůstalo převrácené na boční straně. Nehoda si vyžádala jedno zranění. V době příjezdu HZSp Letiště Ostrava se řidička nacházela ve vozidle v bezvědomí. Hasiči řidičku vyprostili bez poškození vozidla. Následně jsme pomohli s transportem do vozidla ZZS. Hasiči dále řídili provoz na pozemní komunikaci. Jelikož nedošlo k úniku provozních kapalin a vozidlo se nacházelo mimo komunikaci, naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR
, ZZS

52. Technická pomoc – Příbor 31.7.2022 18.39

V neděli večer byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomoci se snesením pacienta. Jednotka přijela na místo události, nakonec však naše pomoc nebyla potřeba, takže se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:
ZZS

51. Technická pomoc – Příbor 28.7.2022 14.37

Ve čtvrtek odpoledne byla jednotka vyslána k pomoci při otevření uzavřených prostor s podezřením na osobu vyžadující lékařskou pomoc. Jednotka po příjezdu provedla průzkum, kde byl vyhodnocen jako nejvhodnější vstup přes otevřený balkón. Hasiči tedy využili sousedního balkónu a pomocí nastavovacího žebříku přelezli na balkón bytu. Následně zjistili, že se v bytě skutečně nachází osoba vyžadující lékařskou pomoc, zpřístupnili tedy byt a poskytli předlékařskou pomoc. Po předání ZZS a prvotním ošetření pomohli hasiči s transportem osoby do vozidla ZZS a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR
, ZZS

50. Požár – Libhošť 25.7.2022 22.15

V neděli večer byla jednotka vyslána k požáru do obce Libhošť. Po příjezdu jednotek bylo zjištěno, že došlo k požáru odpadu v kotelně RD. Hasiči ihned započali hasební práce pomocí vysokotlakého vodního proudu. Požár byl lokalizován během pěti minut a úplné dohašení zabralo dalších 7 minut. Rychlým zásahem tak nedošlo k žádným škodám. Zakouřený prostor byl odvětrán pomocí přetlakové ventilace. Naše jednotka byla na místě události v záloze a po kontrole požářiště pomocí termokamery, byla odeslána zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Libhošť, HZS Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Sedlnice
IZS: PČR

49. Dopravní nehoda – Nová Horka 22.7.2022 14.58

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána do Nové Horky, kde došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo ke střtu dvou osobních vozidel, dodávky a motocyklu. Při nehodě došlo ke zranění 3 osob. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, zraněné si převzala do péče ZZS a také LZS. Hasiči pomohli s transportem zraněných do sanitních vozidel a vrtulníku. Následně provedli ošetření komunikace, kontaminované od provozních kapalin, pomocí sorbentu a protipožární zabezpečení vozidel včetně odpojení AKU baterií. Po předání události PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR
, ZZS

48. Technická pomoc – Libotín 21.7.2022 10.28

Ve čtvrtek dopoledne byla jednotka vyslána do obce Libhošť, kde došlo k akutnímu nedostatku vody a úhynu ryb v retenční nádrži nedaleko koupaliště. Hasiči provedli doplnění vody z vysokokapacitních cisteren a následně se vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín

47. Požár – Příbor 20.7.2022 1.04

Hodinu po půlnoci byla jednotka vyslána k požáru elektrického zařízení na ulici čs. Armády. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že došlo k zahoření v prostoru transformátorové stanice. Při našem příjezdu nebyly další známky šíření požáru. Jelikož se jednalo o zařízení pod vysokým napětím, hasiči museli vyčkat příjezdu pracovníka elektrárenských závodů, který zařízení odpojil od proudu a provedl kontrolu uvnitř stanice. Hasiči pak provedli kontrolu teploty pomocí termokamery a následně se vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

45. Dopravní nehoda – Příbor 12.7.2022 21.36

V úterý večer byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na křižovatku silnice I/58 a ulice Štramberská. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, kterým poskytla předlékařskou pomoc jednotka HZS Kopřivnice a následně byli předáni do péče ZZS. Naše jednotka provedla zabezpečení místa události a protipožární zabezpečení a odpojení aku baterií. Následně byla naše jednotka odeslána zpět na základnu a na místě zůstala jednotka HZS.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR
, ZZS

44. Technická pomoc – Příbor 8.7.2022 12.06

Během hodiny vyjížděla jednotka další události. Jednalo se opět o otevření uzavřených prostor na ulic čs. Armády. Hasiči provedli zpřístupnění bytu, kde se nacházela zraněná osoba. Zraněné hasiči poskytli předlékařské ošetření a následně pomohli s transportem do vozidla ZZS. Pak se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR
, ZZS

43. Technická pomoc – Příbor 8.7.2022 11.12

V pátek dopoledne byla jendotka vyslána na pomoc při otevření místnosti ve které došlo k uzamknutí nezletilé osoby. HAsiči provedli otevření dveří a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

Bilance roku 2021

V roce 2021 byla jednotka vyslána k celkem 80ti událostem. Z toho 12 událostí bylo v prvním čtvrtletí, 22 ve druhém, 25 ve třetím a 21 ve čtvrtém čtvrtletí.
Oproti loňskému roku se jedná o pokles v počtu 34 událostí. Pokles nebyl bohužel způsoben v důsledku menšího počtu událostí, ale jedná se o vliv nově otevřené stanice HZS MSK v Kopřivnici, díky které se zvýšilo pokrytí jednotkami požárních ochrany v hasebním obvodu a zkrátily se časy dojezdů jednotek k jednotlivým událostem.
Se změnou pokrytí hasebního obvodu tak došlo k redukci působnosti naší jednotky v hasební obvodu a snížení počtu zásahů.

Stejně jako v předchozích letech většina našich zásahů 47% byla technického charakteru – otevírání uzavřených prostor, transport pacientů, odstraňování stromů a překážek a další technické asistence.
Téměř každý rok jsou velmi vyrovnány počty požárů a dopravních nehod, což v letošním roce platí přesně. V letošním roce bylo 16% požárů a 16% dopravních nehod. 

Největší požár, u kterého jsme zasahovali byl požár autovrakoviště v Ostravě 5.7.2021
Bohužel ke konci roku jsme zasahovali také u tragického požáru 19.12.2021 v Krnalovicích, kdy při požáru rodinného domu přišla o život seniorka.

Také vážné nehody se v loňském roce nevyhýbaly našemu hasebnímu obvodu. Nejvážnější byla nehoda dodávky a osobního automobilu 22.2.2021 u tunelu, silnice I/58 před Prchalovem, kde došlo k velmi vážným zraněním obou řidičů, kteří museli být v ohrožení života transportování do FN Ostrava.

Mezi kuriózní se zařadil zásah z 29.10.2021, kdy došlo k zaběhnutí psa pod podzemní konstrukci zahradní chatky, ze které se již sám nemohl dostat zpět na povrch. Po dvou hodinách usilovné práce se však podařilo nezraněného pejska předat majitelce.

 

Výcvik na zamrzlé hladině

V sobotu 13.2.2021 se jednotka účastnila pravidelného odborného výcviku, který byl, vzhledem k vhodnému zimnímu počasí, zaměřen na výcvik na zamrzlé hladině.
Výcvik proběhl na zamrzlé hladině rybníka pana Matuly na Pasekách. Hasiči tak mohli zopakovat a osvojit práci se záchrannými prostředky při záchraně osoby, pod kterou se prolomil led. V rámci výcviku si vyzkoušeli záchranu pomocí házecího pytlíku, dále pomocí dílu nastavovacího žebříku a také pomocí RS saní. Součástí odborné přípravy bylo také zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů, kdy byli hasiči oblečeni do tzv. suchých obleků, které pomáhají vytvořit bariéru mezi studenou vodou a hasiči tak jsou chráněni před promrznutím. Další povinnou součástí výbavy zasahujících jsou záchranné vesty a přilby. Během záchrany musejí být hasiči a záchranné prostředky jištění pomocí lan.
Každý z hasičů si také vyzkoušel sebezáchranu pro případ, že by se pod ním led také prolomil.

 

Nová linka ke koronaviru

Vláda zřídila novou informační linku ke koronaviru. V případě potřeby informací ke koronaviru využívejte číslo 1212 a linky 112, 150, 155 a 158 prosím využívejte pouze v  případě ohrožení života, zdraví a majetku.

Děkujeme

 

Na obrázku může být: text, kde se píše Byla zrízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212 Linky 155 a 112 by lidé meli používat pouze V prípade ohroženi zdraví života.

Bilance roku 2019

V roce 2019 byla jednotka vyslána celkem ke 137 událostem. Největší část – 39% byla z důvodu Technické pomoci, následovaly Dopravní nehody s 30ti% a dále pak třetí nejčetnější skupina zásahů byla ve 24%  u Požárů.

Výroční valná hromada


Sbor dobrovolných hasičů Příbor uskutečnil VVH v Kulturním domě u příležitosti stého výročí založení republiky.

Na této akci zhodnotil práci za rok 2018 a předal medaile členům za jejich záslužnou práci kterou vykonávají nejen pro SDH Příbor ale také pro naše občany města a blízkého okolí.

Úplná uzavírka sjezdu a nájezdu silnic I/48 x I/58 u Příbora

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc ve spolupráci se zhotovitelem stavby METROSTAV, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 oznamují, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce sjezdové a nájezdové rampy mimoúrovňové křižovatky silnic I/48 x I/58 u Příbora. Sjezdová rampa ve směru Frýdek-Místek – Příbor bude uzavřena definitivně.

Termín uzavírky je stanoven od 31.03.2019 do 31.07.2019.

Objízdná trasa bude vedena:
• Směr Ostrava – Nový Jičín
o nájezdová rampa: po silnici I/58, II/464, III/04823, I/58 a D48 (červená čárkovaná trasa v příloze)
• Směr Frýdek-Místek – Ostrava
o sjezdová rampa: po D48 , výjezd Exit 30 Příbor-Západ, I/58 – kruhový objezd, 1. výjezd, D48 a I/58 ul. Ostravská (modrá čárkovaná trasa v příloze)

Po dobu vedení objízdné trasy městem budou na souvisejících ulicích i některé dílčí změny dopravního značení (viz příloha), z nichž zvláště upozorňujeme na zákaz zastavení ve směru Ostrava – Nový Jičín.

Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost, jelikož objízdná trasa je vedena centrem města po ul. Ostravské, Lidické a Jičínské (viz příloha) a je určena jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily.

https://www.pribor.cz/base/files/images/356/50385-uplna-uzavirka-sjezdu-a-najezdu-u-Hotelu-ZAFIR.jpg

Schůzky mládeže

Výstrahy ČHMI