Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

David Vavřík

1 2 3 8

Zásahy IV. čtvrtletí 2022

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

Požár v národním parku České Švýcarsko

I naše jednotka byl požádána o pomoc při likvidaci požáru v národním parku České Švýcarsko.

Celkem 4 členové naší jednotky se vydali s dopravním automobilem DA15 MB Sprinter v úterý dne 9.8.2022 na cestu s odřadem HZS MSK z Ostravy do Hřenska, kde byli nasazeni na hasební práce v okolí Pravčické brány v těžko přístupném terénu o rozloze zhruba 2 x 1,5 km.
Ve středu a čtvrtek byli hasiči vyvážení z německé strany, kdy k místu zásahu museli dojít ještě 1,5km členitým terénem a spáleništěm. Na místě určení jednotka prováděla dohašovací práce v členitém terénu spolu s jednotkou SDH Studénka a HZS MSK. Dohašování probíhalo pomocí proudů C a D, zádových vaků a pomocí rozhrabovacích motyk . Dále hasiči prováděli průzkum přiděleného úseku a lokalizovali shozy vody z bambi vaků nesených vrtulníky. V pátek šla jednotka pěšky přímo z  Hřenska na Pravčickou bránu, což je cca 2,5km. Krom hasebních prací jednotka prováděla tvorbu hlavních hadicových vedení a následný úklid nepotřebného materiálu z oblasti ukončených hasebních prací. Během tří pracovních dnů každý člen nachodil průměrně 70 km, vytvořili hadicové vedení v délce cca 3 km a taktéž úklid hadicového vedení cca 2.5 km. Po dobu zásahu byli hasiči ubytovaní v kempu v Hřensku.
V sobotu se hasiči vydali, po třech náročných dnech, zpět na cestu domů.

Více info na: www.pozary.cz

Zásahy III. čtvrtletí 2022

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

69. Technická pomoc – Příbor 28.9.2022 13.14

Ve středu odpoledne byla jednotka vyslána k akutnímu otevření bytu na ulici Fučíkovu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se v bytě nachází osoba vyžadující lékařské ošetření. Hasiči zhodnotili možnosti vstupu do bytu, nakonec bylo zvoleno jako nejefektivnější a nejrychlejší násilné vniknutí přes vstupní dveře. Po zpřístupnění bytu za asistence PČR hasiči poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacientky do vozidla ZZS. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR, ZZS

68. Technická pomoc – Příbor 24.9.2022 11.51

V sobotu dopoledne byla jednotka vyslána ke spolupráci s IZS. Záchranná služba nás požádala o pomoc s transportem pacienta do vozidla. Hasiči pomohli s naložením s snesením pacientky do vozidla ZZS a následně se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

 

67. Technická pomoc – Příbor 11.9.2022 16.58

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána ještě jednou a to na ulici Na Nivách ke spadlému stromu. po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k pádu jasanu o průměru ca 25cm přes komunikaci. Hasiči provedli rozřezání a odklizení stromu z cesty a následně se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

66. Technická pomoc – Příbor 11.9.2022 12.58

V neděli, téměř hodinu po poledni, byla jednotka vyslána k pomoci na žádost ZZS s pomocí se snesením pacienta do vozidla ZZS. Hasiči pomohli s transportem pacienta z třetího patra do sanitního vozidla a následně se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

65. Požár – Kopřivnice 6.9.2022 22.33

V úterý večer byla jednotka vyslána do areálu Tatry k nahlášenému požáru. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru elektrického kabelového vedení velínu kalicí pece. Hasiči započali ihned s hasebními pracemi. Škoda byla vyčíslena zhruba na 5 milionů korun. Naše jednotka pomáhala na místě s odvětráváním prostor pomocí přetlakové ventilace. Po ukončení zásahu se hasiči vrátili zpět na základnu.

Více info: www.pozary.cz

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Tatra Trucks, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín,  JSDH Příbor
IZS: PČR

64. Únik nebezpečných látek – Příbor 6.9.2022 8.22

V úterý ráno byla jednotka vyslána k úniku látky na komunikaci na ulici Boženy Němcové. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k úniku oleje na pozemní komunikaci. Na místě již byla jednotka HZS Kopřivnice, která projížděla nedaleko události. Hasiči provedli zasypání úniku pomocí sorbentu a uklizení komunikace. Naše jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS3o T815 Terrno
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

 63. Dopravní nehoda – Sedlnice 1.9.2022 7.13

Ve čtvrtek ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do Sedlnic, nedaleko ČEPRA. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo ke střetu osobního a nákladního automobilu. Nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu, kterou si převzala do péče ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa události a protipožární opatření, odpojení AKU baterií. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin na komunikaci, který hasiči ošetřili pomocí sorbentu. Na místě události následně zůstala jednotka HZSp Letiště Ostrava a HZS Nový Jičín, naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR, ZZS

62. Technická pomoc – Kopřivnice 28.8.2022 22.44

Krátce před jedenáctou hodinou večer, po ukončení zásahu na ulici Horní byla jednotka přeposlána na ulici Máchovu, kde došlo k zatopení sklepa výškové budovy. Hasiči zde prováděli odčerpání vody a následné vysátí pomocí průmyslového vysavače. Po ukončení zásahu se jednotka půl hodiny po půlnoci vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín

61. Technická pomoc – Štramberk 28.8.2022 21.58

K další události byla jednotky odeslána do Štramberku, kde byl zatopen sklep RD. Po příjezdu jednotky však voda samovolně odtekla a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: JSDH Příbor

60. Technická pomoc – Příbor 28.8.2022 21.12

Krátce po vyslání jednotky k události v Kopřivnici byla jednotka vyslána další část naší jednotky s cisternou CAS30 k dalšímu čerpání a to do Příbora na ulici Štramberské, kde došlo k zatopení zahrady rodinného domu. Jednotka provedla odčerpání pomocí plovoucího čerpadla. Následně byla odeslána k další události.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor

 

59. Technická pomoc – Kopřivnice 28.8.2022 21.06

V neděli večer byla jednotka vyslána do Kopřivnice, kde došlo vlivem intenzivních dešťových srážek k zatopení sklepů a garáží na ulici Horní v Kopřivnici. Jednotka provedla na místě odčerpání vody z garáží  a sklepů dvou domů pomocích plovoucích a ponorných čerpadel, dále pak odčerpání vody před z vytvořené laguny. Po ukončení zásahu jednotka přejela k další události. 

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  JSDH Příbor

58. Technická pomoc – Mošnov 23.8.2022 7.30

V úterý ráno byla jednotka povolána do Mošnova s vysokokapacitní cisternou CAS30 na pomoc s odstraněním nánosu bahna, které vlivem dešťů bylo naplaveno na místní komunikaci. Jednotky provedly odstranění bláta z komunikace mechanicky a následně vyčistila cestu pomocí vodního proudu. Následně se hasiči vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

57. Technická pomoc – Příbor 22.8.2022 11.13

V pondělí dopoledne byla jednotka vyslána k zastavení úniku vody na ulici Lomená. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o únik vody v jednom z bytů. Hasiči provedli za asistence PČR otevření bytu bez poškození. Při průzkumu bytu byla nalezena osoba vyžadující lékařské ošetření. Hasiči provedli zastavení vody a poskytli předlékařské ošetření. Vzhledem k většímu úniku vody, byl na msít povolán dopravní automobil DA15 MB Sprinter s vysavačem vody. Hasiči pomohli s transportem pacienta do vozidla ZZS a následně vysáli vodu pomocí vysavače. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego, DA15 MB Sprinter
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR, ZZS

 

56. Technická pomoc – Příbor 12.8.2022 15.17

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomoci se snesením pacientky. Hasiči pomohli s transportem pacientky z 3. patra do vozidla ZZS a následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS:
ZZS

55. Požár – Rychaltice 11.8.2022 11.10

Ve čtvrtek dopoledne byla jednotka vyslána k požáru polního porostu do Rychaltic. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo ke nenahlášenému pálení na poli. Hasiči provedli uhašení požáru pomocí vodního proudu C a vysokotlakého vodního proudu. Naše jednotka byla na místě s vysokoobjemovou cisternou CAS30 T815, která naštěstí nebyla potřeba. Po uhašení se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZS MSK Frýdek Místek, JSDH Fryčovice, JSDH Rychaltice, JSDH Příbor, JSDH Kozlovice
IZS: PČR

54. Dopravní nehoda – D48 4.8.2022 19.30

Ve čtvrtek k večeru byla jednotka vyslána na dálnici D48 k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla Škoda do středových svodidel. Při nárazu došlo k utrhnutí předního levého kola. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, došlo pouze k úniku brzdové kapaliny na komunikaci. Jednotka provedla zabezpečení místa události, provedla protipožární zabezpečení a odpojení AKU baterií. Po dohodě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu a na místě nehody zůstala jednotka HZS Kopřivnice.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

53. Dopravní nehoda – Sedlnice 1.8.2022 15.33

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do Sedlnic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla do příkopu a vozidlo zůstalo převrácené na boční straně. Nehoda si vyžádala jedno zranění. V době příjezdu HZSp Letiště Ostrava se řidička nacházela ve vozidle v bezvědomí. Hasiči řidičku vyprostili bez poškození vozidla. Následně jsme pomohli s transportem do vozidla ZZS. Hasiči dále řídili provoz na pozemní komunikaci. Jelikož nedošlo k úniku provozních kapalin a vozidlo se nacházelo mimo komunikaci, naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR
, ZZS

52. Technická pomoc – Příbor 31.7.2022 18.39

V neděli večer byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomoci se snesením pacienta. Jednotka přijela na místo události, nakonec však naše pomoc nebyla potřeba, takže se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:
ZZS

51. Technická pomoc – Příbor 28.7.2022 14.37

Ve čtvrtek odpoledne byla jednotka vyslána k pomoci při otevření uzavřených prostor s podezřením na osobu vyžadující lékařskou pomoc. Jednotka po příjezdu provedla průzkum, kde byl vyhodnocen jako nejvhodnější vstup přes otevřený balkón. Hasiči tedy využili sousedního balkónu a pomocí nastavovacího žebříku přelezli na balkón bytu. Následně zjistili, že se v bytě skutečně nachází osoba vyžadující lékařskou pomoc, zpřístupnili tedy byt a poskytli předlékařskou pomoc. Po předání ZZS a prvotním ošetření pomohli hasiči s transportem osoby do vozidla ZZS a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR
, ZZS

50. Požár – Libhošť 25.7.2022 22.15

V neděli večer byla jednotka vyslána k požáru do obce Libhošť. Po příjezdu jednotek bylo zjištěno, že došlo k požáru odpadu v kotelně RD. Hasiči ihned započali hasební práce pomocí vysokotlakého vodního proudu. Požár byl lokalizován během pěti minut a úplné dohašení zabralo dalších 7 minut. Rychlým zásahem tak nedošlo k žádným škodám. Zakouřený prostor byl odvětrán pomocí přetlakové ventilace. Naše jednotka byla na místě události v záloze a po kontrole požářiště pomocí termokamery, byla odeslána zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Libhošť, HZS Nový Jičín, JSDH Příbor, JSDH Sedlnice
IZS: PČR

49. Dopravní nehoda – Nová Horka 22.7.2022 14.58

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána do Nové Horky, kde došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu jednotek na místo události bylo zjištěno, že došlo ke střtu dvou osobních vozidel, dodávky a motocyklu. Při nehodě došlo ke zranění 3 osob. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, zraněné si převzala do péče ZZS a také LZS. Hasiči pomohli s transportem zraněných do sanitních vozidel a vrtulníku. Následně provedli ošetření komunikace, kontaminované od provozních kapalin, pomocí sorbentu a protipožární zabezpečení vozidel včetně odpojení AKU baterií. Po předání události PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR
, ZZS

48. Technická pomoc – Libotín 21.7.2022 10.28

Ve čtvrtek dopoledne byla jednotka vyslána do obce Libhošť, kde došlo k akutnímu nedostatku vody a úhynu ryb v retenční nádrži nedaleko koupaliště. Hasiči provedli doplnění vody z vysokokapacitních cisteren a následně se vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: JSDH Štramberk, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín

47. Požár – Příbor 20.7.2022 1.04

Hodinu po půlnoci byla jednotka vyslána k požáru elektrického zařízení na ulici čs. Armády. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že došlo k zahoření v prostoru transformátorové stanice. Při našem příjezdu nebyly další známky šíření požáru. Jelikož se jednalo o zařízení pod vysokým napětím, hasiči museli vyčkat příjezdu pracovníka elektrárenských závodů, který zařízení odpojil od proudu a provedl kontrolu uvnitř stanice. Hasiči pak provedli kontrolu teploty pomocí termokamery a následně se vrátili zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

45. Dopravní nehoda – Příbor 12.7.2022 21.36

V úterý večer byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na křižovatku silnice I/58 a ulice Štramberská. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, kterým poskytla předlékařskou pomoc jednotka HZS Kopřivnice a následně byli předáni do péče ZZS. Naše jednotka provedla zabezpečení místa události a protipožární zabezpečení a odpojení aku baterií. Následně byla naše jednotka odeslána zpět na základnu a na místě zůstala jednotka HZS.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR
, ZZS

44. Technická pomoc – Příbor 8.7.2022 12.06

Během hodiny vyjížděla jednotka další události. Jednalo se opět o otevření uzavřených prostor na ulic čs. Armády. Hasiči provedli zpřístupnění bytu, kde se nacházela zraněná osoba. Zraněné hasiči poskytli předlékařské ošetření a následně pomohli s transportem do vozidla ZZS. Pak se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR
, ZZS

43. Technická pomoc – Příbor 8.7.2022 11.12

V pátek dopoledne byla jendotka vyslána na pomoc při otevření místnosti ve které došlo k uzamknutí nezletilé osoby. HAsiči provedli otevření dveří a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

Bilance roku 2021

V roce 2021 byla jednotka vyslána k celkem 80ti událostem. Z toho 12 událostí bylo v prvním čtvrtletí, 22 ve druhém, 25 ve třetím a 21 ve čtvrtém čtvrtletí.
Oproti loňskému roku se jedná o pokles v počtu 34 událostí. Pokles nebyl bohužel způsoben v důsledku menšího počtu událostí, ale jedná se o vliv nově otevřené stanice HZS MSK v Kopřivnici, díky které se zvýšilo pokrytí jednotkami požárních ochrany v hasebním obvodu a zkrátily se časy dojezdů jednotek k jednotlivým událostem.
Se změnou pokrytí hasebního obvodu tak došlo k redukci působnosti naší jednotky v hasební obvodu a snížení počtu zásahů.

Stejně jako v předchozích letech většina našich zásahů 47% byla technického charakteru – otevírání uzavřených prostor, transport pacientů, odstraňování stromů a překážek a další technické asistence.
Téměř každý rok jsou velmi vyrovnány počty požárů a dopravních nehod, což v letošním roce platí přesně. V letošním roce bylo 16% požárů a 16% dopravních nehod. 

Největší požár, u kterého jsme zasahovali byl požár autovrakoviště v Ostravě 5.7.2021
Bohužel ke konci roku jsme zasahovali také u tragického požáru 19.12.2021 v Krnalovicích, kdy při požáru rodinného domu přišla o život seniorka.

Také vážné nehody se v loňském roce nevyhýbaly našemu hasebnímu obvodu. Nejvážnější byla nehoda dodávky a osobního automobilu 22.2.2021 u tunelu, silnice I/58 před Prchalovem, kde došlo k velmi vážným zraněním obou řidičů, kteří museli být v ohrožení života transportování do FN Ostrava.

Mezi kuriózní se zařadil zásah z 29.10.2021, kdy došlo k zaběhnutí psa pod podzemní konstrukci zahradní chatky, ze které se již sám nemohl dostat zpět na povrch. Po dvou hodinách usilovné práce se však podařilo nezraněného pejska předat majitelce.

 

Výcvik na zamrzlé hladině

V sobotu 13.2.2021 se jednotka účastnila pravidelného odborného výcviku, který byl, vzhledem k vhodnému zimnímu počasí, zaměřen na výcvik na zamrzlé hladině.
Výcvik proběhl na zamrzlé hladině rybníka pana Matuly na Pasekách. Hasiči tak mohli zopakovat a osvojit práci se záchrannými prostředky při záchraně osoby, pod kterou se prolomil led. V rámci výcviku si vyzkoušeli záchranu pomocí házecího pytlíku, dále pomocí dílu nastavovacího žebříku a také pomocí RS saní. Součástí odborné přípravy bylo také zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů, kdy byli hasiči oblečeni do tzv. suchých obleků, které pomáhají vytvořit bariéru mezi studenou vodou a hasiči tak jsou chráněni před promrznutím. Další povinnou součástí výbavy zasahujících jsou záchranné vesty a přilby. Během záchrany musejí být hasiči a záchranné prostředky jištění pomocí lan.
Každý z hasičů si také vyzkoušel sebezáchranu pro případ, že by se pod ním led také prolomil.

 

Bilance roku 2020

V roce 2020 vyjížděla naše jednotka celkem ke 114ti událostem. Největší část naší činnosti tvořila technická pomoc a to 44% (50), další naší převážnou činností u zásahů byly Dopravní nehody 24% (28) a Požáry 24% (27). Nejvíce dopravních nehod bylo v prvním čtvrtletí, a to 10. Co se týče požárů, tak těch bylo v průběhu první vlny pandemie Covid-19, tedy ve II. čtvrtletí, a to celkem 14.

Nová linka ke koronaviru

Vláda zřídila novou informační linku ke koronaviru. V případě potřeby informací ke koronaviru využívejte číslo 1212 a linky 112, 150, 155 a 158 prosím využívejte pouze v  případě ohrožení života, zdraví a majetku.

Děkujeme

 

Na obrázku může být: text, kde se píše Byla zrízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212 Linky 155 a 112 by lidé meli používat pouze V prípade ohroženi zdraví života.

Bilance roku 2019

V roce 2019 byla jednotka vyslána celkem ke 137 událostem. Největší část – 39% byla z důvodu Technické pomoci, následovaly Dopravní nehody s 30ti% a dále pak třetí nejčetnější skupina zásahů byla ve 24%  u Požárů.

1 2 3 8