Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

David Vavřík

1 2 3 7

Bilance roku 2020

V roce 2020 vyjížděla naše jednotka celkem ke 114ti událostem. Největší část naší činnosti tvořila technická pomoc a to 44% (50), další naší převážnou činností u zásahů byly Dopravní nehody 24% (28) a Požáry 24% (27). Nejvíce dopravních nehod bylo v prvním čtvrtletí, a to 10. Co se týče požárů, tak těch bylo v průběhu první vlny pandemie Covid-19, tedy ve II. čtvrtletí, a to celkem 14.

Zásahy I. čtvrtletí 2021

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

5. Dopravní nehoda – I/58 Prchalov 22.2.2021

V pondělí ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici I/58, kde před tunelem došlo k nehodě dvou vozidel.
Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě dodávky a osobního vozidla. Nehoda si vyžádala dvě zraněné osoby, které byly zaklíněné v obou vozidlech. Hasiči tak ihned započali záchranné a vyprošťovací práce pomocí hydraulických vyprošťovacích zařízení a poskytovali předlékařskou pomoc. Po vyproštění osob předali zraněné záchranné službě. Jednoho zraněného převezla LZS  a druhého zraněného transportovala sanita do FN Ostrava.
Hasiči provedli také zabezpečení místa nehody a provedli protipožární opatření a odpojení AKU baterií obou vozidel. Bylo nutné také ošetřit kontaminovanou komunikaci od provozních kapalin pomocí sorbentu.
Po vyšetření nehody PČR hasiči pomohli s odklizením vozidel mimo komunikaci a úklidem vozovky.
Následně se obě jednotky vrátily zpět na základny.

Více info: www.pozary.cz

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

IZS: PČR, ZZS, LZS

4. Technická pomoc – Příbor 17.2.2021 10.59h

Ve středu dopoledne byla jednotka vyslána na kruhový objezd křižovatek ulic Jičínská a silnice I/58, kde došlo uvíznutí autobusu v závěji. Hasiči provedli vyproštění autobusu pomocí navijáku na cisternové automobilové stříkačce Tatra T815, následně se vrátili zpět na základnu.

Technika: CAS 30 T815 Terrno
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

3. Technická pomoc – Příbor 9.2.2021 14.57h

V úterý odpoledne byla jednotka vyslána k technické pomoci na ulici nábřeží Rudoarmějců, kde byla požádána ZZS o pomoc při transportu pacienta. Jednotka na místě pomohla s přenesením pacientky do vozidla ZZS, kdy bylo nutno použít okenní prostor. Po transportu se hasiči vrátili zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor
IZS: ZZS

2. Dopravní nehoda – Příbor 31.1.2021 v 17.11h

V neděli v podvečer byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na křižovatku silnice I/58 a ulice Štramberská. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních vozidel Hyundai ix35 a Škoda Fabia. Řidička Hyundaie byla v době našeho příjezdu již v péči ZZS, jelikož účastníky nehody byly i dvě děti, byli preventivně prohlídnuty lékařem, další zranění účastníků nehody se však nepotvrdila. Hasiči provedli protipožární zabezpečení, označení místa události světelnými kužely a odpojili AKU baterie obou vozidel a zasypali únik PK pomocí sorbentu. S jednotkou HZS jsme se dále podíleli na usměrňování kyvadlového provozu. Po vyšetření nehody PČR jsme odtlačili vozidla ke krajnici a uklidili vozovku a po předání místa nehody PČR jsme se vrátili zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: ZZS, PČR

1. Technická pomoc – Borovec 23.1.2021 13.15h

V sobotu odpoledne byla jednotky vyslána do Borovce, kde došlo vlivem silného větru k vývratu jasanu, jehož větve zasahovaly do vozovky. Jednotka provedla odřezání větví pomocí motorové pily a následně uklidila vozovku. Po ukončení zásahu se hasiči vrátili zpět na svou základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor

Nová linka ke koronaviru

Vláda zřídila novou informační linku ke koronaviru. V případě potřeby informací ke koronaviru využívejte číslo 1212 a linky 112, 150, 155 a 158 prosím využívejte pouze v  případě ohrožení života, zdraví a majetku.

Děkujeme

 

Na obrázku může být: text, kde se píše Byla zrízena nová bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212 Linky 155 a 112 by lidé meli používat pouze V prípade ohroženi zdraví života.

Bilance roku 2019

V roce 2019 byla jednotka vyslána celkem ke 137 událostem. Největší část – 39% byla z důvodu Technické pomoci, následovaly Dopravní nehody s 30ti% a dále pak třetí nejčetnější skupina zásahů byla ve 24%  u Požárů.

Výroční valná hromada


Sbor dobrovolných hasičů Příbor uskutečnil VVH v Kulturním domě u příležitosti stého výročí založení republiky.

Na této akci zhodnotil práci za rok 2018 a předal medaile členům za jejich záslužnou práci kterou vykonávají nejen pro SDH Příbor ale také pro naše občany města a blízkého okolí.

Úplná uzavírka sjezdu a nájezdu silnic I/48 x I/58 u Příbora

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc ve spolupráci se zhotovitelem stavby METROSTAV, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 oznamují, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde k úplné uzavírce sjezdové a nájezdové rampy mimoúrovňové křižovatky silnic I/48 x I/58 u Příbora. Sjezdová rampa ve směru Frýdek-Místek – Příbor bude uzavřena definitivně.

Termín uzavírky je stanoven od 31.03.2019 do 31.07.2019.

Objízdná trasa bude vedena:
• Směr Ostrava – Nový Jičín
o nájezdová rampa: po silnici I/58, II/464, III/04823, I/58 a D48 (červená čárkovaná trasa v příloze)
• Směr Frýdek-Místek – Ostrava
o sjezdová rampa: po D48 , výjezd Exit 30 Příbor-Západ, I/58 – kruhový objezd, 1. výjezd, D48 a I/58 ul. Ostravská (modrá čárkovaná trasa v příloze)

Po dobu vedení objízdné trasy městem budou na souvisejících ulicích i některé dílčí změny dopravního značení (viz příloha), z nichž zvláště upozorňujeme na zákaz zastavení ve směru Ostrava – Nový Jičín.

Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost, jelikož objízdná trasa je vedena centrem města po ul. Ostravské, Lidické a Jičínské (viz příloha) a je určena jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily.

https://www.pribor.cz/base/files/images/356/50385-uplna-uzavirka-sjezdu-a-najezdu-u-Hotelu-ZAFIR.jpg

Volný pruh pro záchranné složky

Jelikož jsou kolony v tomto období na denním pořádku, přikládáme video společnosti BESIP a ŘSD, ve kterém je názorně předvedeno, jak v takové koloně bezpečně zastavit a vytvořit volný pruh pro plynulý průjezd záchranných složek. Každá vteřina je někdy životně důležitá ….

Výcvik na tekoucí vodě

V sobotu 5. Května se členové naší jednotky účastnili pravidelné odborné přípravy.Tentokrát se vzdělávali a osvojovali si praktické návyky při práci na tekoucí vodě pod odborným vedením členů HZS MSK Nový Jičín. Nejprve si hasiči poslechli teorii a následně si osvojovali praktickou činnost na splavu v Bernarticích nad Odrou, kde si vyzkoušeli záchranu z vody a ze splavu a také práci se záchranným raftem, kterým naše jednotka disponuje.

Pálení klestí

Jelikož se s pěkným počasím začalo uklízet na zahradách, Výsledek obrázku pro pálení klestícož s sebou nese také občas potřebu spálit staré větve nebo listí, nezapomeňte, že kromě dodržování obcí vydaných vyhlášek, je nutno větší pálení hlásit také na Hasičský záchranný sbor. To je možno provést dvěma způsoby a to telefonicky buď na číslo 150 nebo 950739841 (Integrované bezpečnostní centrum Ostrava), nebo jednoduše přes web pomocí formuláře Zde.
Při pálení nezapomeňte dodržovat základní zásady:
– Nepálit za silného větru
– Mít ohniště v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
– Mít připravenou vodu na případné uhašení
– Nenechávat ohniště bez dozoru do úplného vyhasnutí
– Po dokončení pálení ohniště nejlépe prolít vodou

Nezapomeňte také, že plošné vypalování trávy je ze zákona Zakázáno a za jeho porušení Vám hrozí nemalá pokuta.

1 2 3 7