Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

David Vavřík

1 2 3 7

Zásahy I. Čtvrtletí 2019

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

Požár – Příbor 20.2.2019 8.41h

Ve středu ráno byla jednotka vyslána k požáru na ulici Lidická – Kulturní dům. Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření přívodní šňury vysavače, od které se požár rozšířil na zásuvku K dalšímu šíření naštěstí již nedošlo. Při našem příjezdu byl požár uhašen pracovníky KD. Požářiště bylo zkontrolováno a zakouřené prostory byly odvětrány přirozenou ventilací. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Další složky IZS: PČR

Dopravní nehoda – Příbor 5.2.2019 9.35h

V úterý dopoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na ulici ostravskou u benzínové stanice PAP Oil. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou nákladních vozidel, jedné dodávky a jednoho osobního vozidla. V době našeho příjezdu byli v péči ZZS dvě zraněné osoby. Jedné osobě poskytla předlékařskou pomoc naše jednotka spolu s HZS NJ. Hasiči provedli zabezpečení místa události a protipožární zabezpečení vozidel. Byly odpojeny AKU baterie. Jelikož došlo k úniku provozních kapalin, bylo nutno tento únik ošetřit zasypáním sorbentem Po vyšetření nehody PČR hasiči provedli odstranění vozidel z komunikace a následně úklid vozovky. Následně se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Další složky IZS: ZZS

Požár – Libhošť 4.2.2019 20.33h

V pondělí večer byla jednotka vyslána k požáru nízké budovy v obci Libhošť. Po příjezdu na místo, že došlo k požáru izolace komínového tělesa vyevdeného přes stěnu dřevěné stodoly od níž následně došlo k rozšíření na konstrukci objektu. V době příjezdu jednotek se požár nacházel v první fázi požáru. Jednotky provedly ihned hasební práce pomocí vysokotlakého vodního proudu a vodního proudu C. Požár byl lokalizován během dvaceti minut, následné dohašování a rozebírání konstrukce zabralo další hodinu. Z objektu byly vyneseny plynové lahve a část senáže.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky:JSDH Libhošť, JSDH Sedlnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Příbor
Další složky IZS: PČR

Dopravní nehoda – Sedlnice 31.1.2019 14.01h

Ve čtvrtek odpoledne bla jednotka vyslána k nehodš nákladního automobilu, kterému se za jízdy odpojil návěs. Jednotka po příjezdu na místo provedla zabezpečení místa nehody a následně usměrňovala provoz .
Následně se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín

 

Dopravní nehoda – Příbor D48 29.1.2019 v 18.12h

V úterý v podvečer byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici D48. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě nákladního vozidla s osobním. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, došlo však k úniku provozních kapalin. Hasiči na místě události provedli protipožární zabezpečení vozidel a zabezpečení místa nehody. Uniklé kapaliny byly zasypány pomocí sorbentu. Následně se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, HZS MSK Frýdek Místek
Další složky IZS: PČR

Technická pomoc – Příbor 28.1.2019 9.51h

Z předchozí události byla jednotka směřována k události do Příbora kde dvě dodávky vlivem hustého sněžení zablokovaly komunikaci. V době našeho příjezdu na místě uvolnila komunikaci jednotka HZS. A naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, HZS MSK Frýdek Místek

Technická pomoc – D48 Rybí 28.1.2019 9.29h

V pondělí dopoledne byla jednotka vyslána na silnici D48 u obce Rybí, kde došlo k pádu části stromu na vozovku. Při příjezdu naší jednotky na místo události, již byla přítomna jednotka HZS, která provedla odřezání. Naše jednotka byla na místě v záloze a následně se vrátila zpět na základnu.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Další složky IZS: PČR

Požár – Fryčovice 25.1.2019 16.01h

Ve čtvrtek odpoledne byla jednotka vyslána do Fryčovic v rámci I. stupně požárního poplachu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru stropních trámů od komínového tělesa u rodinného domu. Ihned byly zahájeny hasební práce s nutností částečného rozebírání stropní konstrukce. Požár byl uhašen za dvě hodiny od nahlášení. Po kontrole místa požáru pomocí termokamery se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Fryčovice, JSDH Brušperk, HZS Frýdek Místek, JSDH Příbor
Další složky IZS: PČR

 

Technická pomoc – Příbor 21.1.2019 9.30h

V pondělí ráno byla jednotka vyslána i k technické pomoci. Na žádost záchranné služby byla jednotka povolána na ulici Štramberskou, kde pomohla s transport pacientky z 2.NP do vozu ZZS. Po snesení pacientky se jednotka vrátila zpět na základnu

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
Další složky IZS: ZZS

Dopravní nehoda – Příbor 21.1.2019 v 4.23h

V pondělí ráno byla jednotka vyslána na ulici Ostravskou, silnice I/58, kde došlo k převrácení přívěsu nákladního automobilu. Po příjezdu na místo jednotka provedla zabezpečení místa události. Nehoda se obešla bez zranění a nedošlo ani k úniku provozních kapalin. Na místo bylo nutno povolat jeřáb z HZS Ostrava, který přívěs zvedl a otočil zpět na kola. Jednotka pomáhala s překladem nákladu z havarovaného přívěsu. Následně se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín, HZS Ostrava Zábřeh
Další složky IZS: PČR
Více info: www.pozary.cz

Technická pomoc – Příbor 15.1.2019 v 9.06h

V úterý ráno byla jednotka vyslánana ulici Pionýrů s požadavkem o akutní otevření bytu. Po příjezdu jednotky na místo byl za asistence policie ČR  byt zpřístupněn bez dalšího poškození. Následně se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Další složky IZS: PČR

Dopravní nehoda – Rybí D48 12.1.2019 7.24h

V sobotu ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici D48 u obce Rybí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě nákladního vozidla s návěsem mimo komunikaci, kdy automobil zůstal ležet na boku. Na místě byla již přítomna jednotka HZS, která provedla zabezpečení místa nehody a ošetření úniku provozních kapalin. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Naše jednotka byla na místě pouze jako záloha a následně byla odeslána zpět na základnu. Na vytažení kamionu byla povolána specializovaná firma.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS MSK Nový Jičín
Další složky IZS: PČR

Technická pomoc – Příbor 6.1.2018 11.11h

V neděli dopoledne byla jednotka vyslána na ulici Dr. čejky s žádostí o pomoc ze strany ZZS při transportu pacienta do vozu ZZS. Po přenesení paceinta se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
Další složky IZS: ZZS

Požár – Lubina 2.1.2019 6.02h

Ve středu ráno byla jednotka vyslána k první letošní události do místní části Lubina k nahlášenému požáru. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru dřevěné chatky v zahrádkářské osadě. Než se jednotky dostaly k požáru, museli hasiči překonat uzamknutou bránu do osady. Když se jednotky dostaly k požáru, průzkumem bylo zjištěno, že hoří dřevěná chatka o ploše 5x5m a požár je již ve čtvrté fázi hoření, tzn. že celý objekt byl pohlcen plameny a došlo také k propadnutí střechy. Hasiči ihned započali hasební práce pomocí tří útočných vodních proudů C a jednoho vysokotlakého proudu. Oheň hasiči dostali pod kontrolu do 40ti minut. Během hašení byla nalezena také desetikilová propanbuthanová láhev, kterou hasiči museli ochlazovat, hašení stěžovalo také elektrické vedení, které vedlo nad objektem. Během požáru nedošlo ke zranění, škoda byla předběžně odhadnuta na 250 tisíc korun.

Naše Technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS MSK Nový Jičín, JSDH Lubina1
Další složky IZS: PČR

Více info na www.pozary.cz www.hasici.koprivnice.org

Volný pruh pro záchranné složky

Jelikož jsou kolony v tomto období na denním pořádku, přikládáme video společnosti BESIP a ŘSD, ve kterém je názorně předvedeno, jak v takové koloně bezpečně zastavit a vytvořit volný pruh pro plynulý průjezd záchranných složek. Každá vteřina je někdy životně důležitá ….

Výcvik na tekoucí vodě

V sobotu 5. Května se členové naší jednotky účastnili pravidelné odborné přípravy.Tentokrát se vzdělávali a osvojovali si praktické návyky při práci na tekoucí vodě pod odborným vedením členů HZS MSK Nový Jičín. Nejprve si hasiči poslechli teorii a následně si osvojovali praktickou činnost na splavu v Bernarticích nad Odrou, kde si vyzkoušeli záchranu z vody a ze splavu a také práci se záchranným raftem, kterým naše jednotka disponuje.

Pálení klestí

Jelikož se s pěkným počasím začalo uklízet na zahradách, Výsledek obrázku pro pálení klestícož s sebou nese také občas potřebu spálit staré větve nebo listí, nezapomeňte, že kromě dodržování obcí vydaných vyhlášek, je nutno větší pálení hlásit také na Hasičský záchranný sbor. To je možno provést dvěma způsoby a to telefonicky buď na číslo 150 nebo 950739841 (Integrované bezpečnostní centrum Ostrava), nebo jednoduše přes web pomocí formuláře Zde.
Při pálení nezapomeňte dodržovat základní zásady:
– Nepálit za silného větru
– Mít ohniště v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
– Mít připravenou vodu na případné uhašení
– Nenechávat ohniště bez dozoru do úplného vyhasnutí
– Po dokončení pálení ohniště nejlépe prolít vodou

Nezapomeňte také, že plošné vypalování trávy je ze zákona Zakázáno a za jeho porušení Vám hrozí nemalá pokuta.

Vzdělávání Dopravní nehody

Šest členů naší jednotky se v sobotu 14.4.2018 zůčastnilo instrukčně metodického zaměstnání pro jednotky předurčené k zásahům u dopravních nehod, s názvem „Taktické postupy u dopravních nehod a poskytování první pomoci“, které se konalo na stanici Hasičského záchranného sboru v Bílovci.
Toto osmihodinové školení obsahovalo jednak teoretické informace se zaměřením na vozidla na plynový a hybridní pohon a taktiku provedení zásahu u těchto vozidel.
Další část byla již praktická a to z oblasti první pomoci, kde si hasiči zopakovali základy kardiopulmonární resuscitace a seznámili se s prostředky využívanými u záchranné služby a měli také možnost shlédnout nové vozidlo, které záchranná služba minulý týden obdržela. Výcvik dále pokračoval ukazkou použití zdvihacích vaků a dále prohlídkou a instruktáží u vozidla Hyundai Tucson speciálně upraveného pro vizualizaci bezpečnostních prvků vozidla, kde se hasiči seznámili s nejmodernějšími prvky aktivní a pasivní ochrany, používanými u dnešních vozidel.
Poslední částí byla praktická část, kdy hasiči z několik adruhů možných scénářů dopravních nehod dostali jeden a u něj prováděli zásah u simulované dopravní nehody s vyprošťováním osoby z havarovaného vozidla dle daných postupů a předpisů.

Výcvik MP

V sobotu 24.3.2018 se členové jednotky zúčastnili povinného praktického výcviku s motorovými pilami, kde si zdokonalili své znalosti a návyky při práci a používání motorové pily.

Bilance roku 2017

V roce 2017 měla naše jenotka nahlášených celkem 127 událostí, což je o 16 více než v loňském roce. Nárust byl hlavně u dopravních nehod a požárů oproti loňskému roku. Na vyšších číslech se také podepsaly události řešené ve spojitosti se silným větrem ve druhém pololetí, hlavně v Prosinci. Mezi Nejnáročnější zásahy patřil požár bývalé lakovny v bývalé areálu Tatry z loňského roku, který byl likidován ve dnech 7.-8.1.2017 a naše jednotka se zde podílela na hasebních pracech po dobu 14ti hodin v počtu 15ti členů s technikou CAS24 MB Atego, CAS35 TATRA T815, a DA15 MB Sprinter. Škoda se vyšplhala na 100 miliónů korun. Více info www.pozary.cz

 

Odborná stáž na HZS Nový Jičín

V neděli 22.10.2017 se členové jednotky zúčastnili odborné stáže na stanici hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně. 
Náplní této odborné stáže byla zdravověda, ve které si hasiči zopakovali základní návyky při poskytování první pomoci, které si následně vyzkoušeli také prakticky na figurínách, seznámili se s použitím Automatizovaného externího defibrilátoru a s použitím diagnostických přístrojů.
Další část se skládala ze školení otevírání uzavřených prostor, kde se hasiči seznámili s možnostmi bezpečného zpřístupnění uzavřených prostor v případě akutních situací.
V poslední části si hasiči osvojili základní techniky sebejištění a sebezáchrany z výšky.
Po celou dobu školení byla naše jednotka také připravena k ostrému výjezdu spolu s jednotkou HZS. Během naší stáže však nebyla pomoc hasičů nutná.

1 2 3 7
Schůzky mládeže

Výstrahy ČHMI