Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Jednotka

Jednotka města Příbor je zřízena ” Zřizovací listinou” ze dne 1.6.2007 , jako organizační složka města Příbor

Předmět činnosti jednotky je:

provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků

provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru

spolupracuje při zdoláváni požárů a záchranných pracích, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech  s ostatními jednotkami PO, útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních pžředpisů

úkolem jednotek PO je chránit život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy

Jednotka je zařazena jako JPO II v plošném pokrytí HZS MSK a je předurčena také k zásahům u dopravních nehod.

Územní pokrytí dle jednotlivých stupňů požárního poplachu

SPP

 

Schůzky mládeže

Výstrahy ČHMI