Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Zásahy IV. čtvrtletí 2022

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

96. Požár – Příbor 30.12.2022 00.47

Necelou hodinu po páteční půlnoci byla jednotka vyslána na ulici Fučíkovu k nahlášenému kouři. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se z jednoho z bytů valí kouř. Na místo dorazila také naše velkokapacitní cisterna CAS30, která byla ponechána v záloze. Bylo rozvinuto dopravní vedení. Jelikož nikdo neotevíral, hasiči provedli násilný vstup do bytu. Pro vstup museli hasiči vzhledem k míře zakouření použít izolované dýchací přístroje. Uvnitř bytu byla nalezena spící žena, která byla ohrožena na životě nebezpečnými zplodinami kouře. Hasiči provedli její rychlou evakuaci z bytu a poskytli ji předlékařskou pomoc. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Ty byly odstraněny a byly odpojeny spotřebiče od energií. Pomocí termokamery bylo zkontrolováno okolí spotřebičů, zda nedošlo k zahoření, což se nepotvrdilo. Následně byl byt přirozeně odvětrán. Po předání ženy do péče ZZS se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego, CAS30 Tatra Terrno
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

95. Technická pomoc – Příbor 29.12.2022 19.25

Ve čtvrtek večer byla jednotka vyslána na žádost ZZS k pomocí s transportem pacientky. Hasiči pomohli se snesením z 5. patra do sanitního vozu a následně se vrátili zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:ZZS

94. Technická pomoc – Příbor 28.12.2022 22.09

Ve středu byla jednotka vyslána na ulici Ostravskou, kde došlo k naklonění stromu nad silnici. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený jasan. Hasiči zastavili provoz na silnici a provedli pokácení a uklizení komunikace. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

93. Technická pomoc – Příbor 23.12.2022 14.52

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána k otevření bytu na ulici Fučíkova, během cesty k zásahu však byla jednotka odvolána zpět na základnu, jelikož byl byt otevřen.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:PČR

92. Technická pomoc  – Příbor 19.12.2022 7.38

V pondělí ráno byla jednotka vyslána na ulici Komenského, kde velké rampouchy ohrožovaly procházející chodce.
Hasiči zabezpečili ohrožené místo a vzhledem k výšce střechy na místo povolali výškovou techniku ze stanice Kopřivnice. Následně provedli odstranění rampouchů ze střechy. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

91. Záchrana zvířat -Příbor 17.12.2022 16.50

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k řece Lubině, kde bylo pozorováno zvíře, které skočilo do vody a již se nevynořilo. Jelikož bylo podezření na psa, hasiči oblečení v suchých oblecích začali prohledávat daný úsek koryta, včetně rozrušování ledové vrstvy a kontrolou pod ní. Jelikož hledání v korytě bylo negativní a s náběrem dalších detailů, hasiči událost uzavřeli s tím, že se jednalo zřejmě o vydru. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

90. Technická pomoc – Příbor 16.12.2022 15.26

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na náměstí Sigmunda Freuda, kde byl na stanici městské policie cítit neznámy zápach. Hasiči po příjezdu na místo události analýzou vyloučili nebezpečný plyn a provedli odvětrání prostor. Následně bylo zjištěno, že ke vzniku zápachu došlo během údržbových prací v budově městského úřadu.
Hasiči se následně vrátili na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

 

89. Technická pomoc D48 – Chlebovice 13.12.2022 15.53

V úterý odpoledne byla jednotka jednotka vyslána na dálnici D48, kde byly nahlášené spadlé dráty.
Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno že vlivem pádu vzrostlého stromu na stožár vysokého napětí došlo k pádu vedení na komunikaci. Vlivem překážky na dálnici došlo také k nehodě jednoho osobního vozidla, jehož řidič se snažil spadlým drátům vyhnout. Hasiči pomohli se zabezpečením místa události a uzavřením dálnice, provedli předlékařské ošetření a zabezpečení vozidla proti požáru a odpojení AKU baterií. Po příjezdu pohotovostní služby energetických závodů a odpojení el. vedení od proudu dále spolupracovala jednotka při odstraňování drátů z dálnice. Následně se hasiči vrátili zpět na základnu.

Více info: www.idnes.cz

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Frýdek Místek, JSDH Příbor, JSDH Frýdek
IZS:
PČR, ZZS

88. Dopravní nehoda – D48 Hájov 12.12.2022 5.25

V pondělí ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48 u obce Trnávka. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k vyjetí dodávky mimo komunikaci a převrácení vozidla na střechu do příkopu. V době příjezdu jednotky se nezraněný řidič nacházel mimo vozidlo. Jelikož se vozidlo nacházelo zcela mimo komunikace a nedošlo k úniku provozních kapalin, byla naše jednotka odeslána velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. Na místě zůstala jednotka HZS a vyčkala příjezdu PČR.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

87. Dopravní nehoda – D48 Rychaltice 9.12.2022 11.10

V pátek, těsně před polednem, byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48 u Rychaltic.  Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních z nichž jedno vezlo vozík. Při nehodě došlo k převrácení vozíku a vysypání stavebního materiálu Hasiči provedli zabezpečení místa nehody. Protipožární zabezpečení vozidel, odpojení AKU baterií a dále provedli uklizení silnice od vysypaného materiálu. Dále pomohli s odklizením vozidel. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR

86. Technická pomoc – Příbor 4.12.2022 21.07

V neděli večer byla jednotka vyslána na pomoc se snesením pacienta na ulici Frenštátskou. Po snesení pacienta do vozidla ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS:
ZZS

85. Technická pomoc – Příbor 4.12.2022 14.30 

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána k otevření bytu s podezřením na potřebu lékařské pomoci. Hasiči provedli otevření dveří bytu bez poškození. Naštěstí majitel bytu nebyl v ohrožení života. Po předání PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR

84. Technická pomoc – Skotnice 2.12.2022 11.43

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána k technické pomoci do obce Skotnice kde uteklo tele z ohrady. Hasiči ve spolupráci s HZS prováděli odchyt zvířete, což se jim po třech hodinách povedlo a předali jej majitelce. Pomohli také se zabezpečením ohrady. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZSp Letiště Ostrava
IZS:
PČR, ZZS

83. Technická pomoc – Příbor 27.11.2022 8.51

V neděli ráno byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou. Hasiči byli požádáni o pomoc při otevření bytu, kdy žena byla uzavřena na balkóně. Hasiči provedli otevření dveří násilnou metodou a po zpřístupnění bytu předali PČR. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR

82. Požár – Příbor 23.11.2022 19.50

Ve středu byla jednotka vyslána k požáru na ulici čs. armády. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru trouby. Požár byl uhašen obyvateli bytu ještě před příjezdem jednotky. Jednotka provedla odpojení spotřebiče od energií a kontrolu termokamerou, která ukázala již bezpečnou teplotu. Dále provedli přirozené odvětrání zakouřeného bytu. Jelikož se majitelka bytu nadýchala kouře, byla přivolána ZZS. Následně se hasiči vrátili zpět na základnu. 

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS:
PČR, ZZS

81. Požár – Příbor 16.11.2022 20.11

Ve středu večer byla jednotka vyslána k požáru do místní části Lubina. Při cestě jednotky k zásahu se však ukázalo, že se jedná o poruchu EPS čidla a událost tak byla překvalifikována na planý poplach. Jednotka se tak vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:
PČR

80. Požár – Hájov 12.11.2022 15.31

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k požáru do zahrádkářské osady na ulici Hukvaldské. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k zahoření větve vzrostlého stromu při pálení zahradního odpadu. Hasiči započali hasební práce pomocí vodního proudu C a jako zdroj využili protékající potok, kde pomocí plovoucího čerpadla čerpali vodu. Dohašení zabralo asi pět minut. Po následné kontrole požářiště se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR

79. Technická pomoc – Příbor 7.11.2022 14.11

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána Čs. Armády, kde byla požádána o pomoc při otevření bytu. Hasiči provedli průzkum, kde jako nejlepší přístup byl zvolen vstup přes okno. Po zpřístupnění bytu hasiči nalezli osobu, která vyžadovala lékařské ošetření. Hasiči předali osobu do péče ZZS a byt předali PČR. Následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR, ZZS

78. Požár – Příbor 3.11.2022 12.30

Ve čtvrtek, krátce po poledni byla jednotka vyslána k požáru do Domova Seniorů na ulici Masarykové, který indikovala EPS čidla.
Již během cesty k místu zásahu však byla zjištěna porucha EPS čidel a požár vyloučen. Hasiči se tak vrátili zpět na své základny. Událost tak byla překvalifikována na planý poplach.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice, HZS Nový Jičín

77. Požár – Ženklava 2.11.2022 00.23

Necelé půl hodiny po půlnoci byla naše jednotka vyslána k požáru skládky v obci Ženklava. Na místo jsme byli vysláni s velkokapacitní cisternou CAS30 T815. Po příjezdu na místo jsme se zapojili do hasebních prací pomocí jednoho útočného vodního proudu C. Dále jsme poskytovali hasební vodu pro další vodní proudy a také jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody na místo požáru.
Při redukci potřebných sil a prostředků jsme byli po 2,5 hodinách od nahlášení odesláni zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky: HZS Nový Jičín, JSDH Mořkov, JSDH Veřovice, JSDH Hodslavice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:PČR

 

76. Dopravní nehoda – Mošnov 25.10.2022 22.28

V úterý v noci byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici I/58 před obcí Mošnov, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel se srnou. Nehoda si bohužel vyžádala jedno zranění a řidič byl předán do péče ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a protipožární zabezpečení vozidel. Odpojili AKU baterie. Naše jednotka byla zapojena do prohledávání a nasvětlení blízkého okolí s podezřením na další účastníky nehody. To se však nepotvrdilo. Po předání události PČR se naše jednotka vrátila zpět na základnu a na místě zůstala jednotka HZS Kopřivnice, HZSp Letiště Ostrava.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Kopřivnice, JSDH Příbor,
IZS:
PČR, ZZS

75. Technická pomoc – Příbor 19.10.2022 23.30

Ve středu, krátce před půlnocí, byla jednotka vyslána k události na ulici Pionýrů. Jednalo se o nahlášenou protékající vodu mezi byty. V době našeho příjezdu, již byl hlavní přívod vody zastaven obyvateli domu. Jednotka provedla za asistence PČR otevření bytu, odkud voda tekla. Po průzkumu bytu bylo zjištěno, že voda tekla z puštěné sprchy. Po předání události PČR se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS  Kopřivnice
IZS:
PČR

74. Dopravní nehoda – Dolní Sklenov 15.10.2022 13.10

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě do obce Dolní Sklenov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo ke střetu osobního vozidla a autobusu. Nehoda si vyžádala dvě lehčí zranění účastníků nehody, kteří byli v době našeho příjezdu již v péči ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa události, zajištění vozidel proti pohybu, protipožární zabezpečení, odpojení AKU baterií a zajistili uniklé provozní kapaliny. Během vyšetřování nehody byla komunikace na Hukvaldy zcela uzavřená a hasiči usměrňovali provoz před touto uzávěrou. Po předání události PČR k došetření, na místě zůstala jednotka HZS Frýdek Místek a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Frýdek Místek
IZS:
PČR, ZZS

73. Technická pomoc 7.10.2022 15.19

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na pomoc při otevření uzavřených prostor na ulici npor. Loma. Hasiči ve spolupráci s HZS Kopřivnice zpřístupnili byt, ve kterém se nacházela osoba vyžadující lékařskou péči. Poskytli přednemocniční ošetření a následně předali ZZS. Po ukončení zásahu se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS:
PČR, ZZS

72. Dopravní nehoda 5.10.2022 9.33

Ve středu ráno byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě do Skotnice. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu vozidla do koryta řeky Lubiny. V kabině vozidla se bohužel nacházela osoba bez známek života. Hasiči provedli ve spolupráci s PČR zabezpečení vozidla a kontrolu úniku provozních kapalin. Po vyšetření události PČR byl na místo povolán vyprošťovací automobil a vozidlo bylo vyproštěno z vodního koryta a naloženo na odtahovou službu.
Následně se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Nový Jičín, JSDH Příbor,
IZS:
PČR

71. Technická pomoc 4.10.2022 15.08

V úterý odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Frenštátskou, kde došlo ke zlomení větve, která ohrožovala bezpečnost silničního provozu svým pádem. Po příjezdu jednotky na místě události již byla přítomna jednotka HZS Kopřivnice, která provedla odřezání nalomené větve. Hasiči pomohli s odklizením z vozovky a následně se hasiči vrátili na své základny.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

70. Technická pomoc 3.10.2022 00.30

V pondělí, krátce po půlnoci byla jednotka vyslána na žádost PČR k otevření bytu. Na místě události byl nakonec byt zpřístupněn majitelkou a jednotka tak nemusela použít prostředků k násilnému otevření a vrátila se zpět na základnu.

Naše technika: CAS30 T815 Terrno
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS:
PČR