Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Zásahy IV. Čtvrtletí 2023

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

93. Technická pomoc – Příbor 22.11.2023 22.02h

Ve středu večer byla jednotka vyslána na ulici U Tatry, kde byl zaznamenán zápach plynu. Hasiči provedli v celém domě měření, která však nepotvrdila zvýšenou koncentraci plynu. Hasiči předali místo pracovníkovi plynáren, který se na místo události taktéž dostavil a provedl měření. Následně hasiči provedli vyvětrání přirozenou ventilací. Poté se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:   JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

92. Technická pomoc – Prchalov 17.11.2023 10.31h

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána k pomoci s transportem pacienta do Prchalova. Hasiči pomohli s přenesením pacienta z rodinného domu do vozu ZZS a následně se vrátili zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor
IZS: ZZS

91. Dopravní nehoda – Příbor 6.11.2023 13.48h

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na ulici Juráňova. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo ke střetu osoby s osobním vlakem. Bohužel se jednalo o nehodu s tragickými následky. Hasiči provedli zabezpečení místa události a vyčkali příjezdu PČR a drážních hasičů. Následně se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Nový Jičín, HZSSŽ Ostrava,
IZS: ZZS, PČR

90. Dopravní nehoda – Příbor 3.11.2023 14.19h

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána do obce Mošnov, kde došlo na silnici I/58 k nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu naší jednotky na místo, již byla přítomna jednotka z Letiště Ostrava, která provedla zabezpečení místa události, protipožární zabezpečení a zasypání vozovky pomocí sorbentu. Nehoda si vyžádala jedno zranění řidičky vozidla, kterou si do péče převzala ZZS. Naše jednotka se tak mohla vrátit zpět na svou základnu. Na místě zůstala jednotka Letiště a HZS Kopřivnice, které usměrňovaly provoz a následně po vyšetření PČR provedly odklizení vozidel a uklizení komunikace. Následně se pak vrátily také zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava, JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: ZZS, PČR

89. Únik plynu/aerosolu – Příbor 2.11.2023 8.56h

Ve čtvrtek ráno byla jednotka vyslána na ulici Švermovu, kde obyvatelka jednoho z bytů zavolala hasiče z důvodu aktivace CO čidla. Hasiči, vybaveni dýchací technikou v pohotovostním režimu, provedli měření v bytě a v okolí plynové karmy. Přístroje však nevykazovaly zvýšené hodnoty žádného z nebezpečných plynů. Analýzou CO čidla hasiči dospěli k závěru, že se jedná o poruchu čidla z důvodu nízkého stavu baterie. Majitelka tak byla poučena a hasiči se vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor

88. Dopravní nehoda – Příbor 30.10.2023 9.19h

V pondělí ráno byla jednotka vyslána k další nehodě, tentokrát na ulici Jičínskou u Borovce, kde došlo ke střetu dvou vozidel. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že se střetl osobní automobil s dodávkou. Dodávka zůstala po nehodě na střeše  a v osobním automobilu zůstal zaklíněn zraněný řidič vozidla. Hasiči provedli stabilizaci obou vozidel, označení místa nehody a započali s vyprošťovacími pracemi pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Vstup do vozidla si hasiči vytvořili odstraněním pátých dveří a odstraněním zadních sedaček. Během vyprošťovacích prací hasiči poskytovali předlékařskou pomoc také řidiči druhého vozidla, který opustil dodávku sám. Po vyproštění řidiče z vozidla jej hasiči transportovali do vrtulníku letecké záchranné služby a předali jej posádce. Hasiči také zajistili protipožární zabezpečení obou vozidel trojnásobnou protipožární ochranou a odpojili u vozidel baterie. Při nehodě také došlo k úniku provozních kapalin, který hasiči ošetřili pomocí sorbentu. Na místo byl povolán také vyprošťovací automobil, který vyprostil převrácenou dodávku a naložil ji na vozidlo odtahové služby. Po uklizení komunikace se hasiči vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: ZZS, LZS, PČR

Více info: www.hzsmsk.cz

87. Dopravní nehoda – Příbor 29.10.2023 11.36h

V neděli, krátce před polednem, byla jednotka vyslána na dálnici D48, kde za sjezdem na Příbor došlo k nehodě osobního vozidla. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla typu jeep s přívěsným přepravníkem, ve kterém byly převáženy dva kusy skotu. Vozilo bylo nepoškozeno, avšak přepravník s dobytkem byl převrácen. Hasiči provedli zabezpečení vozidla proti požáru a dále provedli označení místa nehody. Naštěstí nedošlo ke zranění skotu, na místo tak byla povolána přepravní služba, které zajistila přepravu. Hasiči však museli nejprve provést odtažení přepravníku pomocí navijáku a jeho převrácení pomocí pneumatických vaků, aby bylo možné otevřít zadní prostor přepravníku přes který byl dobytek vyveden a naložen na náhradní přepravu. Po naložení skotu se pak hasiči vrátili zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

86. Dopravní nehoda – Příbor 28.10.2023 8.45h

V sobotu ráno byla jednotka vyslána na ulici Politických vězňů, kde byla nahlášena nehoda jednoho osobního vozidla. Pop příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že se došlo k nárazu osobního vozidla do zdi domu. Při nehodě byl zraněn řidič vozidla, kterému hasiči poskytli ošetření a předlékařskou pomoc. Dále hasiči zajistili vozidlo proti pohybu a provedli protipožární zabezpečení pomocí trojité ochrany, odpojení aku baterie a také provedli na komunikaci, na níž došlo k úniku provozních kapalin,  zasypání pomocí sorbentu. Po příjezdu ZZS hasiči předali zraněného do péče zdravotníků. Po vyšetření PČR, jednotky provedly odtlačení vozidla a uklizení vozovky. Pomohli také s provizorním zabezpečení poškozených dveří domu. Následně se po uklizení vrátily obě jednotky na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

85. Požár – Chlebovice D48 – 24.10.2023 9.28h

V úterý ráno byla jednotka vyslána na dálnici D48 u Chlebovic, kde došlo k požáru automobilu. Jednalo se o požár v motorovém prostoru vozidla. Na místě byla jako první jednotka HZS Frýdek Místek, která započala hasební práce pomocí jednoho vodního proudu C. Vozidlo bylo během pěti minut uhašeno. Následně probíhala kontrola pomocí termokamery a ochlazování. Po ukončení zásahu se obě jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Frýdek Místek, JSDH Příbor
IZS: PČR

84. Technická pomoc – Příbor 18.10.2023 17.19h

Ve středu v podvečer byla jednotka vyslána na ulici Lesní, kde došlo k pádu stromu přes komunikaci. Jednotka na místě zjistila, že se jedná o vrbu o průměru cca 25cm. Hasiči provedli rozřezání pomoc motorové pily a odklizení mimo komunikaci. Po uklizení cesty se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor

83. Technická pomoc – Příbor 12.10.2023 14.50h

Ve čtvrtek byla jednotka vyslána na ulici čs. Armády, kde byla požádána o akutní vstup do bytu z důvodu úniku zemního plynu. Na místě události byla přítomna hlídka Městské policie, která provedla uzavření hlavního uzávěru plynu do bytu. Hasiči ve spolupráci s jednotkou HZS Kopřivnice provedla otevření vstupních dveří a provedla měření, která ukázala na vadný plynový spotřebič. Na místo byla povolána poruchová služba plynáren a jednotky se následně vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

82. Technická pomoc – Příbor 11.10.2023 12.55h

Ve středu po poledni byla jednotka vyslána na ulici Jičínskou do DPS, kde byla požádá PČR o spolupráci při akutním zpřístupnění bytu. Hasiči provedli otevření dveří do jednoho z bytů, ve kterém se nacházela osoba, které však již bohužel nebylo pomoci. Hasiči předali místo PČR a následně se vrátili zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

81. Požár – Kopřivnice 1.10.2023 3.16h

V noci ze soboty na neděli byla jednotky vyslána k požáru do Kopřivnice na ulici Francouzskou, kde byl oznamovatelem nahlášen kouř z okna jednoho z bytů výškové budovy. Po příjezdu jednotek na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo ke spálení potravin na sporáku. Hasiči provedli přirozené odvětrání bytu a po kontrole pomocí termokamery, která byla negativní, se všechny jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor
IZS: PČR

80. Dopravní nehoda – Rybí D48 29.9.2023 9.24h

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48 ve směru z Rybího na Příbor.
Po příjezdu jednotky na místo události, bylo zjištěno, že došlo k nehodě jednoho osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění a hasiči tak provedli úklid úniku provozních kapalin, protipožární zabezpečení vozidla a následně úklid mimo komunikaci. Následně se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Nový Jičín, JSDH Příbor
IZS: PČR

79. Dopravní nehoda – Fryčovice 26.9.2023 12.28

V úterý po poledni byla jednotka vyslána do obce Fryčovice, kde došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Nehoda si vyžádala dvě zraněné osoby, které si převzala do péče ZZS. Hasiči provedli odstranění úniku provozních kapalin z vozovky spolu s protipožárním zabezpečením a označením místa nehody. Naše jednotka byla na místě ponechána v záloze a následně po předání PČR pak byla odeslána zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZS Frýdek Místek, JSDH Příbor
IZS: PČR, ZZS