Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

David Vavřík

IMZ – zásahy u dopravních nehod

V sobotu 18.10.2014 se 8 členů naší jednotky zúčastnilo Instrukčně metodického zaměstnání se zaměřením na zásahy u dopravních nehod v Bílovci, konkrétně zaměření na dopravní nehody autobusu.

IMG_0644Školení se skládalo ze tří bloků, kdy první byl rozvržen na dopoledne a jednalo se o teoretickou část, kde se hasiči seznámili s konstrukcí autobusů, druhy pohonů autobusů, možnými postupy při vyprošťování zraněných a jejich transportem a dále pak  ze strany ředitele ÚO Nový Jičín ZZS MUDr.  Blably byla  podány informace o součinnosti ZZS při dopravních nehodách s velkým počtem raněných a jejich třídění dle souboru typové činnosti STČ 09/IZS.

Po obědě se všechny složky IZS přesunuly do areálu firmy Tigressa s.r.o., kde v druhém bloku proběhlo dvoukolově taktické cvičení všech složek IZS při dopravní nehodě autobusu s několika raněnými cestujícími, kde byla procvičena koordinace všech složek IZS při vyprošťování a transportu většího počtu raněných a zabezpečení místa události.

Třetí blok byl vyplněn praktickým výcvikem příslušníků jednotek požární ochrany a PČR ze strany zdravotnického personálu ZZS v oblasti resuscitace dospělých a dětí za pomocí figurín a zdokonalení se v obvazových technikách a dále  zdokonalováním se jednotek požární ochrany v přístupech a postupech při vyprošťování z autobusů, k čemuž jim sloužily tři autobusy.

Více info: www.pozary.cz video na www.hasici.tv

Záchrana z vody

V sobotu 27.9.2014 se členové jednotky zúčastnili výcviku, který byl zaměřen na práci na klidné vodní hladině. Cvičení proběhlo v rámci přípravy naší jednotky, která byla zařazena jako předurčená k záchraně z vody.

Výcvik byl naplánován na celkově 8 hodin výuky. Dopolední blok byl teoretický, kde se hasiči seznámili s bezpečností práce, základními vlastnostmi stojatých vod a vodních toků, použití věcných prostředků při záchraně, seznámení se základními technikami záchrany z vody.

Po obědě se jednotka přesunula na Borovecký rybník, kde byli členové prakticky seznámeni s používáním suchých obleků a záchranných vest, ovládáni záchranného člunu, vstupu do vody, záchranou osob z vody, sebezáchranou a řešení převrácení člunu na vodní hladině.
Jako další příprava bude následovat práce na zamrzlých hladinách a tocích a práce na tekoucí vodě.

Úspěch na Krpolském železném hasiči

V sobotu 14.6.2014 se Jan Sláma zúčastnil letos první soutěže TFA a to v Krásném Poli „Krpolský železný hasič“. Do soutěže bylo přihlášeno 25 soutěžících ale nakonec se účastnilo 17 závodníků. Na start se postavil jako 15. v pořadí, začátek závodu byl dobrý, jak roztažení hadic tak i přeprava figuríny, bariéra přeskočena napoprvé, potom opičí dráha z gum a koulení pneumatiky z nákladního vozidla, následovalo vytažení 25kg barelu do 1. patra a další disciplína byla přenesení 2x20kg závaží a zde začaly docházet síly a dech. Další disciplína byla bouchnutí 8kg kladivem mezi dvěmi deskami a to 30 úderů nahoru a 30 úderů dolů, zde už moc sil nezbývalo a poslední disciplína bylo svinutí C52 hadice libovolným způsobem a zde ztratil nejvíce času. I přesto se umístil na skvělém 4. místě s časem 3:34. Bylo trochu zklamání z důvodu že třetí místo uteklo o jen 3 sekundy.

Zde nějaké fotky a výsledková tabule.

Soutěžíme na TFA

V letošním roce jsme se opět rozhodli zapojit do fyzicky nejnáročnější hasičské soutěže TFA.  Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená “Nejsilnější hasič přežije”. TFA je hasičský víceboj jednotlivců, který prověřuje fyzickou a psychickou připravenost hasičů. Hasič je ustrojen do zásahového obleku včetně zásahové přilby, dýchacího přístroje (a to aktivního i pasivního), rukavic a zásahových bot. Zásahový komplet váží cca 17kg. Závodník simuluje práci hasiče při zásahu.  Disciplíny soutěží TFA nejsou vždy stejné, ale jsou podobné extrémní fyzické náročnosti a proto jsme do našich běžných tréninků tuto zátěž přidali. Pod článkem se můžete podívat  na fotky a videa z našich příprav. Informace o čase a datu konání,  fotky a videa  a taktéž výsledky, budeme uveřejňovat v průběhu sezóny  na našich stránkách.

Fotky z tréninku ZDE

Schůzky mládeže

Výstrahy ČHMI