Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Zásahy II. Čtvrtletí 2023

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

43. Planý poplach – Sedlnice 14.6.2023 21.47

Ve středu večer byla jednotka vyslána do obce Sedlnice na požární poplach vyvolaný čidlem elektronické požární signalizace  do skladu pohonných hmot ČEPRO. Již během cesty bylo potvrzeno, že se jedná o vadu čidla EPS a událost byla překvalifikována jako planý poplach. Jednotky tak byly odeslány zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: HZSp Letiště Ostrava a.s., HZS Bílovec, JSDH Sedlnice, JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, HZS Nový Jičín
Ostatní složky IZS: MP

42. Technická pomoc – Hájov 12.6.2023 16.45

K další události byla jednotka odeslána v pondělí odpoledne. Jednalo se o likvidaci vosího hnízda v obci Hájov. Jelikož se hnízdo nacházelo pod střechou obecního domu, hasiči použili 4 díly nastavovacího žebříku, aby se dostali k hnízdu, které následně zlikvidovali pomocí postřiku. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor

41. Technická pomoc – Příbor 12.6.2023 16.17

V pondělí byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou, kde došlo k nebezpečnému naklonění silné větve nad pozemní komunikaci.
Hasiči se za pomocí 3 dílů nastavovacího žebříku dostali k nakloněné větvi a provedli její odřezání pomocí motorové pily. Po dobu práce byla komunikace uzavřená ve spolupráci s Městskou policií. Po uklizení se jednotky vrátily zpět na základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
Ostatní složky IZS: MP

40. Technická pomoc – Příbor 11.6.2023 13.42

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou, kde došlo vlivem silného větru k vývratu modřínu, který se zapřel o další stromy a hrozil pád na střechu rodinného domu. Hasiči po příjezdu na místo události a průzkumu, byli nuceni na místo povolat výškovou techniku. S její pomocí jednotky strom zajistili proti dalšímu pádu a následně hasiči provedli postupné kácení stromu z koše výškové techniky. Po pořezání a úklidu se jednotky vrátily na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:   HZS Kopřivnice,JSDH Příbor

39. Technická pomoc – Kateřinice 9.6.2023 18.21

V pátek večer byla jednotka vyslána do obce Kateřinice, kde došlo vlivem silných dešťových srážek k nahromadění vody na střešní konstrukci montovaného pódia na fotbalovém hřišti a hrozilo narušení konstrukce, která byla náporem vody prohnuta. Hasiči provedli odčerpání a následné vylití vody a pomohli se stabilizací konstrukce. Následně se jednotky vrátili na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Kateřinice, JSDH Příbor

 

38. Technická pomoc – Příbor 2.6.2023 10.57

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána na ulici čs. Armády, kde byla požádá o zpřístupnění bytu. Jelikož byly dveře bytu uzamknuty, hasiči zvolili pro vstup pootevřené okno. Do 1. NP se museli dostat pomocí nastavovacího žebříku, kde následně pomocí otevírače oken otevřeli okno a dostali se do bytu, který zpřístupnili PČR. Osobě v bytě již bohužel nebylo pomoci. Jednotka se tak po předání PČR vrátila zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
 IZS:PČR, MP

37. Únik ropných produktů – Příbor 31.5.2023 17.15

Ve středu odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou, kde se na pozemní komunikaci nacházely skvrny. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o skvrny ropných produktů. Ve spolupráci s Městskou policíí byl provoz na komunikaci omezen na kyvadlový provoz jedním pruhem. Hasiči provedli ošetření komunikace pomocí sorbentu. Následně provedli uklizení. Po ukončení zásahu se jednotky vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
Ostatní IZS: MP

36. Technická pomoc – Příbor 29.5.2023 2.06

Velmi brzy jsme byli povolání v pondělí k pomoci při snesení pacienta. Na ulici 9. Května jsme pomohli ZZS se snesením pacienta z 2. patra do vozidla záchranné služby. Po naložení a předání, se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS: ZZS

35. Technická pomoc – Příbor 27.5.2023 10.54

V sobotu dopoledne byla jednotka vyslána na ulici Na Kamenici, kde jsme pomohli ZZS s transportem zraněného pacienta z rodinného domu do vozidla ZZS. Po předání pacienta se jednotka vrátila zpět na základnu..

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS: ZZS

34. Technická pomoc – Příbor 26.5.2023 13.39

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Štramberskou, kde byla požádána o spolupráci při transportu pacientky do vozidla ZZS. Hasiči pomohli s vynesením ženy z úzkých sklepních prostor do vozidla ZZS a následně se vrátila zpět na základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor
IZS: ZZS

33. Technická pomoc – Kateřinice 17.5.2023 16.11

I další zásah, ke kterému jednotky ve středu vyjížděla, byl zapříčiněn vydatným deštěm a podmočenou půdou. Hasiči byli vysláni do Kateřinic, kde došlo k pádu stromu na komunikaci. Hasiči provedli rozřezání a uklizení stromu. Následně se jednotky vrátily na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky: JSDH Kateřinice,  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

32. Technická pomoc – Příbor 17.5.2023 8.54

Ve středu ráno byla jednotka vyslána k další události o hodinu a půl později. Vlivem nepříznivého počasí došlo k pádu jasanu o průměru  na příjezdové cestě RD na ulici štramberské. Hasiči provedli rozřezání pomocí motorové pily a následně odklizení mimo komunikaci. Poté se jednotka vrátila na svou základnu.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor

31. Technická pomoc – Příbor 17.5.2023 6.31

Ve středu ráno byla jednotka vyslána k pomoci na ulici na Valše. Jednalo se o akutní otevření bytu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že byl byt otevřen majitelkou. Jednotka tak předala událost PČR a hasiči se vrátili na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

30. Dopravní nehoda – D48 16.5.2023 7.04

V úterý ráno byla jednotka vyslána na dálnici D48. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě jednoho OA do dopravního značení. Hasiči provedli zabezpečení nehody. Dále provedli protipožární zabezpečení a odpojení aku baterií. nehoda se naštěstí obešla bez zranění a bez úniku provozních kapalin. Po předání nehody PČR se jednotky následně vrátily zpět na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

29. Technická pomoc -Příbor 9.5.2023 19.39

V úterý večer byla jednotka vyslána na ulici 9. Května. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k vývratu stromu, který hrozil pádem. Jelikož byl strom nakloněn nad dráty el. vedení, provedla zajištění stromu pomocí lana a následně provedli kontrolované pokácení. Po odklizení komunikace se hasiči vrátili na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

28. Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci – Příbor 6.5.2023 18.19 hod.

V sobotu v podvečer byla jednotka vyslána na čerpací stanici Orlen, kde byl odstaven osobní automobil pro poruchu na palivovém systém. Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že došlo k poškození palivové nádrže, po kterém docházelo k úniku paliva na pozemní komunikaci. Jednotka provedla zajištění vozidla proti pohybu a následně zajistila únik paliva pomocí záchytných van. Kontaminovanou vozovku pak hasiči ošetřili pomocí sorbentu. Po příjezdu odtahové služby pomohly obě jednotky s naložení porouchaného vozidla a následně provedli uklizení komunikace od sorbentu a zbytků paliva. Poté se obě jednotky vrátily na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice
IZS: PČR

27. Planý poplach – Příbor 17.4. 2023 16.50

V pondělí odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Masarykovu k  údajnému požáru signalizovanému Elektronickou požární signalizací (EPS) v domově seniorů. Po příjezdu jednotek na místo události a průzkumu budovy se naštěstí žádný požár nepotvrdil a událost tak byla překvalifikována na planý poplach z důvodu závady na EPS. Všechny jednotky se tak mohly vrátit na své základny.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

26. Planý poplach – Mošnov 5.4. 2023 19.27

Ve středu večer byla jednotka vyslána do průmyslového parku v Mošnově, kde byl detekován požár prostor společnosti MOBIS pomocí elektronické požární signalizace. Po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo zjištěno, že se jedná o chybu elektronického čidla a žádný požár se v daném prostoru nenachází. Naše jednotka byla tedy odvolána při cestě k zásahu. Celá událost tak byla překvalifikována na planý poplach.

Naše technika: CAS24 Atego
Jednotky:  HZSp Letiště Ostrava, HZS Kopřivnice, JSDH Mošnov, HZS Nový Jičín, JSDH Příbor