Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Historie

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR
___________________________________

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR
nositel vyznamenání “ZA ZÁSLUHY” a Čestného praporu ÚV SPO

O požární ochraně v našem městě nacházíme zprávy a četné záznamy v městském archívu a v písemnostech zdejších řemeslnických cechů, záznamy to sahající až hluboko do 17. století.

Jejich obsah odpovídá tehdejším poměrům politickým i skromným možnostem technickým a hlavně se vyznačuje neuspořádaností a nahodilostí.

S vývojem města a hlavně s pokračující industrializací narůstaly možnosti i příčiny požárů, jimž nebylo možno za dané technické situace plně čelit.

Obecní výbor za starostování Františka Peřiny vydal 12. ledna 1865 prvý hasicí řád města Příbora, v němž jsou obsažena pravidla pro hašení vypuknuvšího požáru, ale rovněž i stanoveny odměny za horlivou pomoc při ochraně města. Hlavním nedostatkem tohoto řádu bylo jakékoliv zanedbání přípravy občanů k boji s ohněm, takže podle pamětníků lze říci: “Při ohni dělal každý sám a mnohdy bylo více těch, kteří křičeli a rozhodovali, než těch, co účelně pracovali. Po požáru bývalo dosti těch, kteří přicházeli na obecní kancelář pro odměnu za skutečnou, někdy i za domnělou pomoc.”

Tak se stávalo, že výsledky záchranných prací bývaly často nepatrné, což ukázala praxe, když před vánocemi roku 1866 za třeskuté zimy lehla popelem továrna na fezy a na sukno, se vším zařízením i zásobami.

Přes tuto draze zaplacenou skutečnost trvalo ještě celých pět let, než zvítězila myšlenka založit hasičský sbor.

1871 – Po vzoru založení hasičského sboru v Novém Jičíně v roce 1870, oznamuje příborský starosta František Preissig v obecním výboru dne 16. března 1871, že byl v Příboře ustaven “Dobrovolný hasičský sbor”. Prvním velitelem byl František Peřina.

1872 – na jaře se začalo s pravidelným cvičením mužů, konalo se každou sobotu, hasiči získali první zbrojnici. Svou výstroj a výzbroj umístili do přízemí domu č.286 v Místecké ulici

1873 – 9.2. první ples sboru, byl ” četně navštíven a při skrovném vstupném vykázal 21 zlatých čistého výtěžku”, hasiči koupili první zbrojní vůz.

1876 – přišel do Příbora kaplan Ant.Cyril Stojan, v době svího působení v Příboře, byl u zrodu všeho pokrokového ve městě.

1881 – pro různé neshody uvnitř spolku sbor ukončil svoji činnost.  19.4. byl v hotelu U Jelena zřízen hasičský sbor s jednací řečí českou a českým velením. Velitelem sboru se stal c.k.prof. Josef Janoušek, místovelitelem Rudolf Ludwig, jednatelem p. Ant. Cyril Stojan.  Došlo k zakoupení dvoukolové ruční ” sundávací ” stříkačky s normálním šroubením – velký pokrok.

1883 – zřízena II. župa hasičská na Moravě, J. Janoušek byl zvolen předsedou a Příbor se stal střediskem sborů hejtmanství místeckého, val. meziříčského a novojičínského.

1884 – přijaty stanovy “Podporovací pokladny dobrovolného hasičského sboru příborského”. Měla “podporovati nemocné činné členy hasičského sboru a přihodí-li se úmrtí, postarati se o slušný pohřeb, po případě, přišel-li hasič o život při službě neb následkem služby, podporovati vdovu a sirotky pozůstalé”.

1885 – ” sestaven” pěvecký odbor,” jehožto řízení s ochotou převzal p. cvič. učitel Ig. Drmola”.

1887 – velmi úspěšná krajinská výstava, hasiči předvedli ukázkové cvičení, A. C. Stojan k nesmírnému smutku hasičstva, byl přeložen jinam. Odešel v noci tajně, protože ” lid by ho nepustil”. Zanechal po sobě omluvný dopis, v němž se se smutkem v duší i v srdci loučí s oblíbeným městem i lidmi.

1890 – do věže farního kostela, byl zaveden telefon, spojení vedlo na obecní úřad a do bytů velitele a místovelitele.

1891 – obec zakoupila hostinec ” U Černého orla” č. 49 lidmi zvaný ” peklo ” a odevzdala jej hasičskému sboru. Tímto bylo činnosti sboru velmi napomoženo, jelikož budova je ve středu města, odkud ze všech stran vedou cesty dolů, psal Ferdinand Pokorný ve svých pamětech. Úpravy, včetně postavení věže na sušení hadic, prováděl stavitel K. Karlseder.

1892 – sbor zřídil knihovnu, sloužila nejen členům sboru, ale i široké veřejnosti. Byla vyhlášená množstvím dobrých knih.

1898 – zřízen ve městě vodovod, proto sbor pořídil vozidlo pro dopravu hydrantové soupravy.

1922 – hasiči ustavili samaritanskou četu – četu zdravotníků. Osamostatnila se v r. 1928.

1922 – založen první dorostenecký oddíl, čítal 10 členů. Postupně jeho činnost ustávala. Nový oddíl byl založen v r. 1937

1923 – první nácvik společného cvičení ( prostná ) na Hasičský sjezd v Praze, provedl ho Viktor Polášek se šesti bratry.

1924 – koupena první požární poplachová siréna za 5000 Kč, bylo usneseno její zkoušení každou neděli v poledne.

1928 – zřízena poprvé funkce tzv. vzdělavatelů. V Příboře se jím stal Jan Havlíček, jeho články jsou velmi čtivé, ukončena regulace Lubiny, přístup k vodě s kombinovanými stříkačkami, byl velmi ztížen, na mnoha místech i zcela znemožněn, nastala nutnost zakoupení lehčího a mobilnějšího motorového stroje.

1930 – založen sbor v Klokočově, 1948 – vznikl zde první ženský odbor, jediný v okrese, 1951 – 1952 sloučení s příborským sborem.

1931 – cvičení u příležitosti 60. výročí sboru přímo na náměstí, hasiči hasili dům č.9 už s novou dvoukolovou stříkačkou.

1933 – do užívání, byl předán první větší dopravní a zároveń sanitní vůz, 6ti sedadlová Tatra 30. Hasiči si ji sami opravili.

1934 – velké hasičské cvičení v Místecké ulici.

1935 – započalo se s přednáškami o protiplynové obraně i s praktickým nácvikem

1936 – první protiletecké cvičení, byl předstírán letecký nálet na město. Účastnili se ho hasiči i vojáci.

1942 – odstraněna věž ze zbrojnice. Hadice se sušily v klokočovské zbrojírně.

1947 – počátky požárního sportu, byla zavedena pravidla závodu v požárním útoku, rok nato byl dorost v kraji druhý.

1952 – hasiči zakoupili automobilovou stříkačku Pragu a nový žebřík.

1964 – nová zbrojnice předána hasičům / začala se stavět v r. 1958 /  pod tédoby si ji hasiči zvelebují/ v r. 1972 odpracovali 2310 hodim, vybetonoval se taneční parket, byly zhotoveny lavice i stoly, osvětlila se zahrada, podium pro hudbu atd.

1970 – první žena zastávající funkci ve výboru SDh

1972 – Klokočovský sbor končí – vzniká požární sbor Tatra Příbor

1984 – muži obsadili 4. místo na Mistrovství ČSR v požárním útoku. Miroslav Sklenovský získal v jednotlivcích stříbrnou medaili.

1987 – první zatím jediná hasičská svatba v Příboře, berou se Radka Kotrcová a Rostislav Polášek.

2000 – končí sbor Tatra Příbor – hasiči kteří mají zájem přecházejí do SDH Příbor – město

2001 – u příležitosti 130 let založení SDH Příbor, bylo na náměstí v Příboře provedeno námětové cvičení na budovu a ukázka hašení požárů automobilu.

2008 – opět bylo založeno družstvo žáků, žáci byli aktivní v letech 1972 – 1980 a pak 1973 – 1976 a nyní se jim daří.

2011 – sbor slaví 140 let svého vzniku 3. 9. v zahradě hasičárny od 14.00 hod. připraven bohatý program, výstava požární tehniky jednotky, jednotky JSDH Kopřivnice, jednotky Studénka, HZS ÚO Nový Jičín a HZSP letiště Ostrava – Mošnov. Na této akci se dále podíleli : Letecká záchranná služba Olomouckého kraje, kde předvedli vrtulník BEL, Městská policie Příbor a PČR Příbor se svou technikou.

Dne 22.10.2010 slavností schůze u příležitosti 140 let od založení SDH v Příboře.

 

Velitelé hasičského sboru v Příboře :

1871 – 1878 František Peřina

1979 – 1881 Preissig Arnošt

1883 – 1895 Janoušek Josef

1895 – 1898 Pokorný Ferdinand

1898 – 1903 Klimíček Josef

1904 – 1921 Luley Hubert

1921 – 1951 Kaluža Josef

1952 – 1960 Klimša Alfréd

1961           Majer Bohuslav

1962 – 1987 Sklenovský Jaroslav

1988 -2012    Klimša Rudolf

2012 …    Novák Milan

 

 

Starostové sboru:

1919 – 1920 Grosman Arnošt

1921 – 1940 Pokorný Vladimír

1941 – 1942 byl zavede systém dle Říšské policie

1943 – 1958 Dvořák Boleslav

1959 – 1961 Bohumil Čapka

1962 – 1982 Klimša Alfréd

1983 – 1987 Kaluža Josef

1987 – 2010 Hanzelka Ladislav

2010  ….      Dobeš František