Prezentace
Naši sponzoři

 

 

 

Ankety

Víte jaké druhy varovných signálů mohou zaznít z varovných sirén a co znamenají?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Směnový kalendář

 

Zásahy II. čtvrtletí 2021

Pro zobrazení zásahu, klikněte na ikonku v mapě .

Co se dělo:

32. Technická pomoc – Příbor 30.6.2021 7.15

Ve středu ráno byla jednotka vyslána k technické pomoci na ulici Větřkovská, kde vlivem silného větru došlo k poškození drátů, které spadly na zem. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k přetrhání drátů pouličního osvětlení  vedoucího v blízkosti vzrostlých stromů vlivem silného větru. Dráty byly spadlé na silnici, nicméně již bez napětí. Velitel zásahu tak kontaktoval technické služby, které si místo události převzaly. Jednotky se tak vrátily zpět na své základny. 

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,

31. Technická pomoc – Příbor 29.6.2021 14.31

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána na pomoc při otevření bytu na ulici Větřkovská. Při příjezdu na místo již byla přítomna hlídka PČR, které majitel již otevřel sám. Vzhledem k viditelným zraněním majitele domu byla po domluvě s HZS přivolána ZZS, aby muže prohlédla. Jednotky se pak následně vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR, ZZS

30. Dopravní nehoda – Příbor 26.6.2021 10.51

V sobotu dopoledne byla jednotka vyslána na křižovatku ulice Štramberské a silnice I/58 k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nehodu celkem 3 osobních automobilů a jednoho elektrického skůtru. Nehoda si vyžádala celkem 5 zraněných včetně jednoho dítěte. Hasiči po svém příjezdu ihned začali pečovat o zraněné a poskytovali jim předlékařské ošetření. Na místo byly vyslány celkem 2 sanitky ZZS pro 1 středně těžké zranění a 4 lehké. Hasiči dále zabezpečili místo nehody a provedly protipožární opatření. Na automobilech odpojili AKU baterie. Součástí nehody byl také hybridní automobil, u kterého bylo nutno odpojit vysokonapěťové baterie a zajistit protipožární zabezpečení. Během nehody došlo k úniku provozních kapalin, které hasiči zasypali pomocí sorbentu. Do příjezdu PČR také hasiči usměrňovali provoz v křižovatce. Po vyšetření nehody PČR jednotka provedla úklid vozovky a pomohla s naložením vozidel na odtahovou službu. Následně se obě jednotky vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR

29. Technická pomoc – Příbor 20.6.2021 21.47

V neděli večer byla jednotka vyslána na ulici Dukelskou, kde byl nahlášen zápach plynu. Jednotky po příjezdu na místo provedly průzkum bytu a měření koncentrace plynu, která byla negativní. Průzkumem bylo zjištěno, že vlivem poruchy na elektrickém spotřebiči došlo přehřátí plynového potrubí. Teplota byla kontrolována pomocí termokamery a bylo provedeno chlazení v místě přehřátí. Na místo byl povolán technik plynáren, který potvrdil pravděpodobnou závadu na elektrickém spotřebiči, který byl již odpojen.
Naše jednotka byla následně poslána zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR

28. Dopravní nehoda – Příbor 18.6.2021 9.21

V pátek dopoledne byla jednotka vyslána na Náměstí S. Freuda, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla do zábradlí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nárazu osobního automobilu do zábradlí v podloubí. Na místě se nacházela zraněná řidička, která byla ještě před našim příjezdem vytažena svědky události z vozidla v bezvědomí. Po našem příjezdu již řidička komunikovala. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc, provedli zajištění místa nehody, protipožární zabezpečení a odpojení AKU baterie vozidla a ošetřili uniklé provozní kapaliny na povrch pomocí sorbentu. K nehodě byl povolán také vrtulník LZS, hasiči tak zajistili místo přistání. Jelikož zranění řidičky nevyžadovalo letecký transport, vrtulník byl odeslán zpět na základnu.  Jednotka opět zabezpečila bezpečný vzlet vrtulníku. Po zabezpečení místa nehody a předání PČR se jednotky vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: ZZS, PČR

27. Planý poplach – D48 16.6.2021 19.13

Ve středu v podvečer byla jednotka vyslána na dálnici D48, kde se měl ve směru na Frýdek Místek nacházet v jízdním pruhu kus kmene, který ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Jednotky provedly průzkum dálnice v obou směrech a také průzkum přilehlé obslužné komunikace, nicméně žádná dřevo nebylo nalezeno. Po kontaktu  oznamovatele a upřesnění údajného místa výskytu, byl proveden průzkum místa a okolí s negativním výsledkem. Jednotky se tak vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

26. Technická pomoc – Příbor 13.6.2021 14.52

V neděli odpoledne byla jednotka vyslána k technické pomoci do areálu společnosti Alliance. Ostraha si všimla pobíhající srny v areálu, která se nemohla dostat ven. Hasiči provedli průzkum a nalezenou srnu pomohli nasměrovat k bráně, ze které se jí podařilo utéct zpět do volné přírody.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,

 

25. Planý poplach – Libhošť 12.6.2021 10.02

V sobotu dopoledne byla jednotka vyslána k požáru do obce Libhošť. Po příjezdu prvních jednotek na místo však bylo zjištěno, že se jedná o o kontrolované pálení klestí. Jednotky se tak vrátily zpět na své základny a událost byla přehodnocena jako planý poplach.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky:  HZS Nový Jičín, JSDH Libhošť, JSDH Příbor
IZS: PČR

 

24. Technická pomoc – Příbor 5.6.2021 16.14

V sobotu odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Frenštátskou, kde byla pozorována skvrna v řece Lubině. Jednotky provedl průzkum okolí řeky a jejich přítoků, načež  bylo zjištěno, že se jedná pouze o splavení nánosů bláta po proběhlé intenzivní dešťové srážce. Jednotky se tak následně vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,

 

23. Technická pomoc – Příbor 4.6.2021 15.23

V pátek odpoledne byla jednotka vyslána na pomoc ZZS s transportem zraněné osoby. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o dvě zraněné osoby, které vyžadují transport do nemocnice. Jednotka pomohla s ošetřením zraněných a transportem do sanitních vozidel, následně se hasiči vrátili zpět na svou základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor

IZS: ZZS

22. Požár – Příbor 1.6.2021 13.17

V úterý odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Frenštátskou k požáru střechy stodoly. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k zahoření půdního prostoru hospodářské budovy, ve kterém bylo loženo seno. Na místě se již nacházela jednotka HZS, která prováděla rozvinutí dopravního a útočného vedení. Jednotka pomohla s rozvinutím vedení a spolupracovala při hasebních pracech. K hašení bylo použito dvou vodních proudů. Hasič zasahovali v dýchací technice. Seno z půdy bylo nutno vyklidit a postupně provádět dohašování. Díky rychlému zásahu nebyly způsobeny větší škody. Při požáru se jedna z osob nadýchala kouře a bylo jí nutno zajistit ošetření ZZS.
Naše jednotka byla na místě přítomna s CAS24 Atego a s velkokapacitní cisternou CAS30 T815, která doplňovala vodu do zasahujícího vozidla.
Po uhašení a kontrole pomocí termokamery se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Technika: CAS24 Atego MB, CAS 30 T815
Jednotky:  HZS Kopřivnice, JSDH Příbor, JSDH Kopřivnice, HZS Nový Jičín

IZS: PČR, ZZS

21. Technická pomoc – Příbor 21.5.2021 11.10

V pátek dopoledne byla jednotka požádána o asistenci při akutním otevření uzavřených prostor. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že majitelka bytu je v pořádku, zásah jednotky tak nebyl potřeba a hasiči se vrátili zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR

20. Technická pomoc – Příbor 19.5.2021 15.02

Ve středu odpoledne byla jednotka vyslána na ulici Palackého, kde byla požádána o pomoc při otevření uzavřených prostor. Hasiči museli provést násilné otevření dveří za asistence PČR. Po otevření se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR

19. Požár – Příbor 12.5.2021 14.23

Ve středu odpoledne byla jednotka vyslána k požáru na ulici Myslbekovu, kde došlo k požáru. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru uskladněného dřeva. Hasiči ihned rozvinuli dopravní vedení a pomocí útočného vodního proudu C započali hasební práce. Lokalizace požáru zabrala necelých 20 minut, další necelou hodinu zabralo dohašování a rozebírání hromady dřeva. Po uhašení se hasiči vrátili zpět na své základny.

Technika: CAS 30 T815, CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice, JSDH Kopřivnice
IZS: PČR

 

18. Požár – Trojanovice 10.5.2021 3.15

V noci na pondělí, byla jednotka povolána do obce Trojanovice, kde došlo k požáru rodinného domu. Jelikož hašení ztěžoval velmi silný vítr, který oheň neustále rozdmýchával a rozšiřoval i na jiné pozemky, bylo na místě zásahu potřeba většího množství vody. K hašení bylo nutno použít dýchací techniku. Naše jednotka tak vyjela na místo s velkoobjemovou cisternou T815 a poskytovala vodu k hašení. Po uhašení byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Technika: CAS 30 T815
Jednotky: JSDH Frenštát p. R., JSDH Trojanovice, HZS Kopřivnice, JSDH  Kunčice p.O., JSDH Kopřivnice, JSDH Příbor, HZS Nový Jičín
IZS: PČR

17. Únik nebezpečných látek – Borovec 29.4.2021 6.34h

Do Borovce byla jednotka vyslána i ve čtvrtek ráno, kde byla kolemjdoucími zpozorována pěna na hladině potoka. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že se jedná o tutéž látku, která byla v potoce pozorována již ve středu. Bylo vyrozumněno povodí Odry, které si celou událost převzalo. Jednotky se vrátily zpět na své základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky:  HZS Nový Jičín, JSDH Příbor

16. Únik nebezpečných látek – Borovec 28.4.2021 10.41h

Ve středu dopoledne byla jednotka vyslána do obce Borovec k nahlášenému úniku neznámé látky do potoka. Po příjezdu jednotek na místo události bylo zjištěno, že do říčky protékající kolem boroveckých rybníků, unikla látka, která vytvářela pěna na povrchu. Hasiči provedli odběr vzorku, který byl podroben analýze a na místo události byli povolání zástupci Povodí Odry, které si místo události převzalo.
Naše jednotka byla odeslána zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB, CAS 30 T815
Jednotky:  JSDH Příbor, HZS Kopřivnice

IZS: PČR

 

15. Dopravní nehoda – D48 Příbor 21.4.2021 20.12h

Ve středu večer byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na dálnici D48. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě jednoho osobního vozidla do svodidel v levém jízdním pruhu ve směru na FM. Při nehodě došlo k jednomu zranění osoby, která byla v době příjezdu jednotek již v péči ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa události. Při nehodě nedošlo k úniku provozních kapalin. Jednotky tak vyčkaly příjezdu dopravního oddělení PČR, která nehodu vyšetřila a následně se jednotky vrátily zpět na základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Nový Jičín

IZS: ZZS, PČR

14. Technická pomoc – Příbor 7.4.2021 10.11h

Ve středu dopoledne byla jednotky vyslána na žádost ZZS na ulici Štramberskou s prosbou o pomoc při transportu pacienta do vozidla ZZS služby. Hasiči pomohli s odnesením pacienta do sanitního vozu a následně se vrátili zpět na základnu.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor

IZS: ZZS

13. Technická pomoc – Příbor I/58 5.4.2021 15.14h

K dalšímu zásahu byla jednotka vyslána v pondělí odpoledne. V souvislosti se silným větrem byla jednotka vyslána na ulici ostravskou, kde došlo k vývratu dvou stromů, které ohrožovaly bezpečnost provoz na komunikaci I/58. Událost byla nahlášena v době kondiční jízdy hasičů s Tatrou CAS30, která na místo události zamířila jako první, dále na místo dorazila jednotka i s CAS24 Atego. Vyvrácené stromy hasiči ve spolupráci s HZS pořezali a vozovku uklidili, následně se jednotky vrátily na své základny.

Technika: CAS 30 T815, CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,
IZS: PČR

12. Technická pomoc – Příbor  5.4.2021 11.04h

Na velikonoční pondělí byla jednotka vyslána dopoledne na ulici Jičínskou, kde byla žádost o akutní otevření bytu. Místo události bylo nepřesně nahlášeno nejprve na náměstí, po upřesnění se jednotky přesunuly na ulici Jíčinskou, kde se však nakonec ukázalo, že asistence hasičů není zapotřebí a jednotky se tak vrátily zpět na základny.

Technika: CAS24 Atego MB
Jednotky: JSDH Příbor, HZS Kopřivnice,

IZS: PČR, MP

Schůzky mládeže

Výstrahy ČHMI